วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืน

16 พย. 55     2602

วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืน

 
วัฏจักรชีวิตของ ผีเสื้อ (Butterfly)

วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืน

  • การจำแนกแบบอนุกรมวิธานพืช

            การศึกษาว่าด้วยโครงสร้างและโมเลกุลทางพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ตามอนุกรม วิธานพืช (Taxonomic) ได้มีกำหนดมหาวงศ์เพิ่มเติมนอกจากข้างต้น เช่น ดาเนเด (Danaidae) เฮลิโคนีเด (Heliconiidae) ลิบีเทเด (Libytheidae) และ แซไทริเด (Satyridae) เป็นต้น

  • การจำแนกกลุ่ม ผีเสื้อ กลางวันและกลุ่มผีเสื้อกลางคืน

             การจำแนกผีเสื้อแบบแยกสองแฉก (dichotomous classification) เป็นกลุ่ม ผีเสื้อ กลางวัน (buttefly) และกลุ่มผีเสื้อกลางคืน (moth) เป็นอีกวิธีในการจำแนกผีเสื้อที่นิยมมากนอกเหนือจากแบบอนุกรมวิธานพืช การจำแนกประเภทเป็นกลุ่มทั้งสองดังกล่าวนั้นกระทำได้โดยการสังเกตลักษณ์ จำเพาะของผีเสื้อ

  • จตุวัฏจักร

             การเจริญเติบโตของ ผีเสื้อ แตกต่างจากบรรดาแมลงชนิดอื่นทั้งหลาย โดยปรากฏเป็นจตุวัฏจักร ดังนี้ คือ 1. ระยะไข่ (Egg Stage) 2. ระยะบุ้ง (Caterpillar Stage หรือ Larva Stage) 3. ระยะดักแด้ (Pupa Stage หรือ Chrysalis Stage) และ 4. ระยะเจริญวัย (Adult Butterfly Stage หรือ Imago Stage) อนึ่ง มีความเชื่ออย่างแพร่หลายว่าผีเสื้อมีวงจรชีวิตสั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรณ ผีเสื้อบางพรรณอาจมีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์ ในขณะที่บางพรรณมีอายุยาวถึงหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่จะมีอายุยาวในระยะบุ้ง ในขณะที่แมลงชนิดอื่นอาจหยุดการเจริญเติบโตได้ในระยะไข่หรือระยะดักแด้แล้ว จึงดำเนินชีวิตต่อไปในฤดูหนาว

  • ระยะไข่

              ไข่ของผีเสื้อมีลักษณะของขนาด รูปร่าง สีสัน และลวดลายแตกต่างกันไป โดยขนาดของไข่นั้นจะเล็กมาก ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาไข่ของผีเสื้อ เปลือกไข่ประกอบด้วยสารไคติน ที่เป็นสารชนิดเดียวกับเปลือกลำตัวของผีเสื้อและแมลงชนิดอื่นๆ และเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะพบรูเปิดเล็กๆเรียกว่า ไมโครพาย (micropyle)เป็นรูที่ทำให้น้ำเชื้อตัวผู้เข้าไปผสมกับไข่ของตัวเมียได้ ระยะบุ้ง เป็นระยะที่คนเราเรียกว่า หนอน มีหลากหลายสี หลังจากตัวหนอนฟักออกจากไข่เเล้ว ตัวหนอนมีลักษณะที่เเตกต่างกัน อาหารอย่างเเรกที่ตัวหนอนกินคือ เปลือกไข่ของตัวเอง หลังจากนั้นตัวหนอนจึงเริ่มกินใบพืช โดยเริ่มที่ใบอ่อน ก่อน ซึ่งลักษณะการกินของตัวหนอนจะเริ่มจากขอบใบเข้าหากลางใบ เเละจะมีการลอกคราบเพื่อขยายขนาด 4-5 ครั้ง โดยคลอดระยะเวลาที่เป็นตัวหนอนนี้ มีความเปลี่ยนเเปลง เกิดขึ้น นอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นเเล้ว บางชนิดสีสรรเเละรูปร่างก็เเตกต่างกันไปด้วย เช่น หนอนผีเสื้อหางติ่งหนอนมะนาว ในระยะเเรกๆสีสรรก็เหมือนมูลนก เเต่เมื่อตัวหนอนโตขึ้น สีสรรจะเปลี่ยนไป เป็นสีเขียวมีลวดลายคล้ายตาที่ส่วนอกด้วย เป็นต้น เเต่ทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สามารถจำเเนกว่าเป็นตัวหนอนผีเสื้อได้คือ ตัวหนอนมีขาจริง 3 คู่ที่ส่วนอก เเละขาเทียม 4-5 คู่ที่ส่วนท้อง ตัวหนอนทั่วไปมักหากินเดี่ยวๆ เเต่ก็มีบางชนิดทีระยะเเรกๆ หากินกันเป็นกลุ่ม ในระยะนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วัน 
 

  • ระยะดักแด้

              คือ ผีเสื้อ ที่มีสีสรรสวยงาม เริ่มต้นนับตั้งเเต่ออกจากดักเเด้ โดยผีเสื้อใช่ขาดันเปลือกดักเเด้ให้ปริเเตกออก เเละ ผีเสื้อ ที่มีปีกยับยู่ยี่จะออกมา ในลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสีย ที่เป็นสีชมพูออกมา ในระยะเเรกปีกของผีเสื้อยังไม่สามารถเเผ่ได้ จำเป็นต้องมีการปั้มของเหลวเรียกว่า ฮีโมลิมพ์ เข้าไปในเส้นปีก เเละต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการทำให้ปีกเเข็ง พอที่จะใช้ในการบิน ผีเสื้อสามารถอยู่ได้ 2-3 วัน บางชนิดอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชนิดเเละเเต่ละช่วงอายุขัย เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะต้องมองหาสิ่งที่ที่จะลอกคราบเพื่อเข้าดักเเด้ ซึ่งจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เเต่ภายในเปลือกดักเเด้ การพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นระยะที่มีการ สะสมอาหารไว้อย่างเต็มที่ เป็นทหมายปองของเหล่าบรรดารตัวเบียนต่างๆ ตัวหนอนของผีเสื้อเเต่ละชนิดจะเลือกที่เข้าดักเเด้ต่างกันไป ระยะดักเเด้ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน

  • ระยะเจริญวัย

               คือ ผีเสื้อ ที่มีสีสรรสวยงาม เริ่มต้นนับตั้งเเต่ออกจากดักเเด้ โดยผีเสื้อใช่ขาดันเปลือกดักเเด้ให้ปริเเตกออก เเละผีเสื้อที่มีปีกยับยู่ยี่จะออกมา ในลักษณะห้อยหัวลงพร้อมถ่ายของเสีย ที่เป็นสีชมพูออกมา ในระยะเเรกปีกของผีเสื้อยังไม่สามารถเเผ่ได้ จำเป็นต้องมีการปั้มของเหลวเรียกว่า ฮีโมลิมพ์ เข้าไปในเส้นปีก เเละต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการทำให้ปีกเเข็ง พอที่จะใช้ในการบิน ผีเสื้อสามารถอยู่ได้ 2-3 วัน บางชนิดอยู่ได้ 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชนิดเเละเเต่ละช่วงอายุขัย

 
แหล่งที่มา : th.wikipedia.org