คําคมแรงๆลงเฟส รูปคําคมแรงๆๆ คําคมแรงๆ ด่าผู้หญิง

10 ธค. 55     3277

คําคมแรงๆลงเฟส รูปคําคมแรงๆๆ คําคมแรงๆ ด่าผู้หญิง

 คำคม โดนๆ สอนใจวัยรุ่น

คําคมแรงๆลงเฟส รูปคําคมแรงๆๆ คําคมแรงๆ ด่าผู้หญิง


"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes." 
- - Benjamin Disraeli - - 
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง


"You get the best out of others when you give the best of yourself." 
- - Harvey Firestone - - 
"คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป"


"If you always do what interests you, then at least one person is pleased." 
- - Katherine Hepburn - - 
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ


"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, 
and I'm not sure about the former." 
- - Albert Einstein - - 
มี เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น


"Life remains the same until the pain of remaining the same 
becomes greater than the pain of change." 
- - Anonymous - - 
ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง


"He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all." 
- - Anonymous - - 
เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป 
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน 
เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป 
เขา..สูญเสียมากกว่า 
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา 
เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ


"The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi." 
- - Anonymous - - 
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว


"The only thing in life achieved without effort is failure." 
- - Anonymous - - 
มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว


"Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them." 
- - Anonymous - - 
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ


"No bird soars too high if he soars with his own wings." 
- - William Blake - - 
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง


"Obstacles are those frightful things you see 
when you take your eyes off your goals." 
- - Anonymous - - 
อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง


"Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon, 
and the deeper it sinks into, the mind." 
- - Samuel Taylor Coleridge - - 
คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น


"There is nothing either good or bad but thinking makes it so." 
- - W.Shakespeare - - 
ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว


"Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; 
Small minds discuss people." 
- - Anonymous - - 
จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน


"Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it." 
- - D.Kaye - - 
ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา


"Forgive your enemies, but never forget their names." 
- - J.F.Kennedy - - 
จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด


"The only man who never makes mistakes is the man who never does anything." 
- - T.Roosevelt - - 
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย


"If you want to increase your success rate,double your failure Rate." 
- - T.Watson Jr (Founder of IBM) - - 
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว


"Even a Step back can be fatal." 
- - W.Brudzinski - - 
แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้


"Imagination is more important than knowledge." 
- - Albert Einstein - - 
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี


"The reward of a good thing well done is to have it done." 
- - Ralph Waldo Emerson - - 
รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา


"You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?" 
- - George Bernard Shaw - - 
คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่า"ทำไม" ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า "ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ"


"Do what you can, with what you have, where you are." 
- - Theodore Roosevelt - - 
ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่

 


 

แหล่งที่มา : artsmen.net