ม.อ.ภูเก็ต รับสมัครเข้าศึกษา “ป.โท เรียนฟรี มีเงินเดือน”

13 สค. 56     1146

UploadImage

คณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ตรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา เรียนฟรี ! มีเงินเดือน ! (รับจำนวนจำกัด)

กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสรรเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา
วันจันทร์ - ศุกร์ เรียนฟรี! มีเงินเดือน!

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการคือ

จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีและการ จัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ได้

หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัด เลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2556

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่www.grad.psu.ac.th

หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานรับนักศึกษา ตึก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7627-6050-1 และ 0-7627-6120

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  www.te.psu.ac.th
ที่มา http://blog.eduzones.com/magazine/100731