สสวท. เดินหน้าผลิตครู (สควค.) ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโท

13 สค. 56     662

สสวท. เดินหน้าผลิตครู (ส

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร(แถวหน้าที่ 2จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดโครงการผลิตครู วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ในระดับปริญญาโท จับมือ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมรับสมัครและผลิตครู  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) ประธาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรม เดอะสุโกศล

ที่มา http://blog.eduzones.com/jipatar/100653