กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้ทุนเรียนนอกระดับป.โทวิศวะปิโตรเลียมและธรณีวิทยา

16 สค. 56     848

UploadImage

กรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรม ปิโตรเลียมและธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน - 4 กันยายน 2556

ข้อมูลการรับสมัคร


UploadImageกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้ทุนเรียนนอกระดับป.โทวิศวะปิโตรเลียมและธรณีวิทยากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้ทุนเรียนนอกระดับป.โทวิศวะปิโตรเลียมและธรณีวิทยา

ที่มา http://blog.eduzones.com/magazine/109052