เผย 5 อาชีพยอดฮิต ที่จบแล้วโอกาสได้งานสูง

16 สค. 56     508
 เรียนอะไรจบมาจะได้งานดีๆได้งานแน่ๆคะ/ครับ" คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมพบเจอบ่อยที่สุด เวลาที่เจอน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยไล่ล่าความฝัน วัยในการก้าวเข้าสุู่มหาวิทยาลัย วันนี้ผมก็เลยเอาผลสำรวจจาก job db ประเทศไทย มาให้ดูว่า 5 อาชีพยอดฮิตที่เป็นที่ต้องการจากนายจ้างมีอาชีพอะไรบ้าง


จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผย 5 ตำแหน่งงานยอดฮิต เรียนจบแล้วโอกาสได้งานสูง เพราะเป็นที่ต้องการจากนายจ้าง  
 
            เรียนจบแล้วจะได้งานทำหรือไม่ แล้วจะเรียนสาขา หรือคณะอะไรที่นายจ้างต้องการ หรือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกมาเปิดเผยถึง 5 ตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 ไว้ดังนี้ 
 
          1. เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล 
 
          2. ฝ่ายขาย /บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 
 
          3. ไอที 
 
          4. เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 
          5. วิศวกร 
 
 
            ส่วนตำแหน่งงานที่ผู้หางานนิยมสมัครมากที่สุด มีดังนี้
 
          1. เจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายบุคคล 
 
          2. วิศวกร 
 
          3. ฝ่ายขาย/บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 
 
          4. ไอที 
 
          5. เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
 
            อย่างไรก็ตาม คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ ยังได้วิเคราะห์ถึงสัดส่วนการแข่งขันในตลาดแรงงานว่า ใน แต่ละปีนั้นจะพบว่า ประเทศไทยมีบัณฑิตจบใหม่ ในระดับปริญญาตรี ถึงปีละประมาณ 3-4 แสนคน แต่ความต้องการแรงงานในช่วงเดือนมีนาคม 2555 กลับมีเพียง 138,450 อัตรา ทำให้สัดส่วนระหว่างจำนวนนักศึกษาจบใหม่กับตำแหน่งงานว่างอยู่ที่ 1 ต่อ 3 ซึ่งหมายความว่าในจำนวนนักศึกษาจบใหม่ 3 คน จะมีเพียง 1 คน ที่จะมีสิทธิได้งานเท่านั้น

           ทั้งนี้ สำหรับคนที่ต้องการได้งาน หรือมีเปอร์เซ็นต์สูงในการถูกคัดเลือกเข้าทำงานคือ คนที่เตรียมตัวอย่างดีทั้งเรื่องความสามารถ ทักษะการสื่อสาร รวมถึงทัศนคติด้านบวกในการทำงานด้วย และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ 
 ที่มา http://blog.eduzones.com/rangsit/96416