วิธีจัดการกับความโกรธในที่ทำงาน

17 สค. 56     977

แม้หลายคนจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ร่วมงาน แต่ที่ทำงานก็ไม่ใช่ที่ที่เราควรแสดงออกถึงอารมณ์ส่วนตัว โดยเฉพาะในด้านลบหรือด้านที่รุนแรง อีกทั้งบางครั้งปัญหาในการทำงานอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราเองหรือเพื่อน ร่วมงานก็ไม่อาจควบคุมได้ ลองมาดูกันค่ะว่าหากรู้สึกโกรธแบบสุดขีด เราจะมีวิธีการในการควบคุมความโกรธในที่ทำงานอย่างไร
 

 
1.แยกแยะให้ได้ถึงสาเหตุของความโกรธ
รู้ ทันถึงสิ่งที่จุดประกายความโกรธ เช่น ลักษณะของเหตุการณ์ อุปสรรคในขั้นตอนการผลิต ลูกน้องทำงานไม่ถูกใจ ฯลฯ เพื่อให้ตัวเองเตรียมใจรับปัญหาได้ทันก่อนความโกรธจะเกิดขึ้น
 
2.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้คนชั่วคราว
เมื่อ เล็งเห็นว่าปัญหากำลังจะเกิด อาจพาตัวเองหลบไปพักเพื่อเตรียมใจสักครู่หนึ่ง ทำใจให้เย็นลงและหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลเพิ่มเติมสักพัก ก่อนกลับมาเผชิญกับปัญหาด้วยอารมณ์ที่นิ่งขึ้น
 

 
3.มีความตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
อย่า หาข้ออ้างในการแสดงความโกรธ หยุดโทษผู้อื่น เมื่อรู้ตัวว่าเรากำลังแสดงอารมณ์โกรธในที่ทำงาน ให้ตระหนักว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักและนึกถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นิสัยนี้เข้าไว้
 
4.มองโลกแง่บวก รู้จักความเป็นมืออาชีพ
คอย เตือนตัวเองว่าการแสดงความโกรธเป็นตัวบั่นทอนความก้าวหน้า เพราะการก้าวสู่ความสำเร็จมีไว้ให้เฉพาะคนที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเท่านั้น นอกจากนี้ การเอาแต่โกรธยังทำให้เสียเวลาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย
 
5.ฝึกทำใจให้สงบ และใช้ความอดทนให้มาก
ฝึก ใจให้สงบโดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น ไม่หงุดหงิดหรืออารมณ์เสียในขณะรถติดสาหัส ลองฝึกความสงบและอดทนเช่นนี้ทุกวันจะทำให้เราเป็นคนอดทนมากขึ้นได้ในที่สุด 
  ที่มา http://blog.eduzones.com/impression/94182