ความเครียด กับ โรคสมองเสื่อม

17 สค. 56     889

ความเครียด กับ โรคสมองเสื่อม

ความเครียด กับ สมองเสื่อ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมืองอังกฤษ กำลังสงสัยว่า ความเครียดเป็นเหตุให้ เป็นโรคสมองเสื่อมขึ้นได้หรือไม่


พวกเขาได้เริ่มศึกษากับผู้ที่มีอาการหลงๆ ลืมๆ 140 คน เพื่อจะคอยดูว่า ความเครียดจะทำให้อาการทรุดลงหรือไม่ และจะคอยตรวจตัวอย่างเลือดและน้ำลาย อยู่เป็นระยะ ตลอดเวลาศึกษา นาน 18 เดือน โดยหวังว่าอาจจะรู้หนทางป้องกันโรคสมองเสื่อมได้บ้าง และได้หนทางการรักษาแบบใหม่ๆ ด้วย

คณะแพทย์สังเกตพบมาว่า  ผู้ป่วยที่มีปัญหาบกพร่องเรื่องความจำจะมีอาการมากขึ้นและจนถึงกับสมองเสื่อมในที่สุด แม้จะมีบางรายที่มีอาการคงที่ และบางคนอาจกลับฟื้นดีขึ้นได้ นอกจากนั้นยังเคยมีการศึกษาที่แล้วมาพบว่าความเครียดของชีวิตช่วงวัยกลางคน อาจจะทำให้ล่อแหลมกับโรคสมองเสื่อมง่ายขึ้น

ข้อมูล ความรู้รอบตัวทั่วโลก จาก ไทยรัฐออนไลน์
ค้นหา ความรู้รอบตัวทั่วโลก ที่ > KNOWLEDGE สาระน่ารู้ ความรู้รอบตัวทั่วโลก
ที่มา http://blog.eduzones.com/wigi/95510