สอศ.รวมกำลังนักศึกษา-ครูอาชีวะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14 สค. 56     474

สอศ.รวมกำลังนักศึกษา-ครูอาชีวะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปล่อยคาราวาน Fix It Center บริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์การเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทีมนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวะกว่า 100 คน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วัฒนานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
 


 

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วประสบภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกใน การเดินทาง ทรัพย์สินและบ้านเรือนได้รับความเสียหายนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
    กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ จัดโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดสระแก้ว” ขึ้น โดยปล่อยขบวนคาราวาน Fix It Center พร้อมทีมนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวะ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนกว่า 100 คน พร้อมเครื่องมือช่าง จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 20 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ออกให้บริการตรวจการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในบ้าน หากพบจะดำเนินการตัดไฟฟ้าทันที เพื่อป้องกัน การเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าดูด ย้ายปลั๊กไฟให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง นำรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถเป็นรถและเรือในคันเดียวกัน และรถ 6 ล้อ จำนวน 10 คัน   มาอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่น้ำท่วม มอบถุงน้ำใจ จำนวน 600 ถุง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค


เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน (Fix It Center) ให้บริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือน พร้อมนำรถบริการ Fix It Center จำนวน 5 คัน เคลื่อนที่เร็วเข้าไปยังจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ สามารถรวบรวมแล้วนำมาซ่อมได้ที่บริเวณเทศบาลวัฒนานคร เทศบาลอำเภออรัญประเทศ และสถานีรถไฟอรัญประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  037 261535 


       
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง สร้างจิตอาสาบริการชุมชน ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ได้เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนและครู ซึ่งเด็กอาชีวะคือเด็กที่เรียนสายปฏิบัติการหรือสายอาชีพ เมื่อได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้ว เมื่อจบการศึกษาจะก้าวสู่โลกอาชีพได้ในทันที