“เปิดศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม” ระดมคนพันธุ์อาอาสาดูแล

15 สค. 56     505

“เปิดศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม” 
ระดมคนพันธุ์อาอาสาดูแล 

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธาน เปิดศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม และปล่อยขบวนคาราวาน อาทิ รถปฏิบัติการ 6 ล้อ 20 คัน  รถโมบายFix It Center 25 คัน เรือท้องแบน 100 ลำ สุขาลอยน้ำ 20 หลัง เครื่องกรองน้ำ 100 เครื่อง  เพื่อเตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 

 


  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนตนได้สั่งการให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 416 แห่ง ทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมประจำทุกจังหวัด  โดยให้ทุกศูนย์ระดมครูช่างและนักศึกษาอาชีวะทุกสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือช่างพื้นฐาน ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ รถหกล้อ เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน เครื่องตรวจไฟรั่ว เครื่องปั่นไฟ เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้ทุกจุดในพื้นที่ประสบภัย และให้ศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เตรียมพร้อมนำรถโมบายติดตั้งเครื่องมือช่างครบชุดออกร่วมให้บริการ โดยเบื้องต้นให้ประสานงานกับช่างวิชาชีพในชุมชน  ซึ่งผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ เข้ามาร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย

   นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรอาชีวศึกษาจำนวนมากมีประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาแล้ว จึงเชื่อว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดภารกิจให้ความช่วยเหลือไว้ 3 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับการป้องกันภัย เช่น การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้า ตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่ว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรจุถุงทราย ระดับขณะเกิดภาวะน้ำท่วม ให้บริการขนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ บริการกล่องอาหารและถุงยังชีพ การตั้งศูนย์อพยพในวิทยาลัย และระดับหลังน้ำลด  

 


ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า พาหนะรถยนต์-รถจักรยานยนต์ เครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหายจากน้ำท่วมขัง เป็นต้น โดยศูนย์อาชีวะรวมใจสู้ภัยน้ำท่วม ซึ่งจัดตั้งในส่วนกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเป็นศูนย์อำนวยการ ส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจำนวน 5 แห่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ส่วนอาชีวศึกษาจังหวัดจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยรับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดและพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถนำหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม.

 ที่มา http://blog.eduzones.com/vocation/99244