กทม.“ชวนคนไทย อ่านกันสนั่นเมือง” ฉลองกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก

15 สค. 56     832

กทม.ชวนคนไทย อ่านกันสนั่นเมือง” ฉลองกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 
เปิดมุมมองใหม่ “กรุงเทพมหานคร” ให้ประชาชนได้ร่วมฉลอง และร่วมยินดีกับการได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก อันดับที่ 13 ประจำปี 2556 จากองค์การยูเนสโกพร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายฉลอง “อ่านกันสนั่นเมือง” 21 - 23 เมษายน 2556 
ต้นกำเนิด “เมืองหนังสือโลก” เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2544 จากที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
UNESCO จะมอบรางวัลแก่เมืองที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการปีละหนึ่งเมือง ในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือในระดับนานาชาติให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองให้วันที่ 23 เมษายนของทุกปีเป็น “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก”
นับเป็นกุศโลบายที่สำคัญ และได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งยูเนสโกต้องการให้ทั่วทั้งโลกส่งเสริมให้เกิดการอ่าน การจัดพิมพ์หนังสือและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ จึงจัดให้มีการมอบรางวัล “เมืองหนังสือโลก” ขึ้น โดยคุณสมบัติของเมืองที่สามารถเข้าแข่งขันเป็นเมืองหนังสือโลกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 
 
คนไทยได้เฮ!...ฉลองกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก อันดับที่ 13 ประจำปี 2556
คณะกรรมการตัดสินเมืองหนังสือโลก ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคม ผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (IPA) สหพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ (IBF) สหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดนานาชาติ (IFLA) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้ “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก อันดับที่ 13 ประจำปี 2556” ด้วยเหตุผลที่เล็งเห็นว่า กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะนำภาคีเครือข่ายวงการหนังสือทุกส่วน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมมือกันพัฒนาการอ่านโดยได้นำเสนอแผนโครงการที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นชุมชน และแสดงออกถึงการมีพันธสัญญาในระดับสูง ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการอ่านและหนังสืออย่างจริงจัง
 
เดินหน้าส่งเสริมรักการอ่าน จัดกิจกรรม “กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลกปี 56 อ่านกันสนั่นเมือง”
เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการอ่าน กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เปิดกิจกรรมประเดิม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมฉลอง ในงาน "กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556 : Bangkok World  Book Capital 2013 อ่านกันสนั่นเมือง" ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย. 56 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
         วันที่ 21 เมษายน - 23 เมษายน 2556   เวลา 10.00 - 20.00 น. กิจกรรมนิทรรศการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลกที่บอกเล่าเรื่องวิวัฒน์ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยตลอด 730 ปี นับแต่การประดิษฐ์อักษรไทยบนพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร อาทิกิจกรรมร้อง เล่น เทศน์ ทอล์ก เป็นการผสมผสานการเทศน์ การแสดง และการสนทนากับนักเขียน พบพระนักเทศน์ เช่น พระมหาวุฒิชัย(ว. วชิรเมธี) พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ฯลฯ พบกับนักเขียน เช่น ทราย เจริญปุระ, ดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ ช่วงร้องเล่น พบกับ คุณมานพ มีจำรัส ศิลปินรางวัลศิลปาธรยอดเยี่ยม ปี 2548 ตลอดจนร่วมเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับวิวัฒน์อักษรไทย จากมุขปาฐะ จิตรกรรมสู่ศิลาจารึกใบลาน สมุดไทย กระดาษ และการพิมพ์ จนถึงเทคโนโลยี e-Reading พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกเพลิดเพลินตลอดช่วงเวลาจัดขึ้น ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
         วันที่ 22 เมษายน 2556   เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
 
          วันที่ 23 เมษายน 2556   เวลา 07.00 น. กิจกรรมตักบาตรหนังสือ กิจกรรมเปิดตัวไปรษณียบัตรและตราไปรษณียากร ชุด Wolrd Book Capital 2013 Stamp และกิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 20.00 น. พิธีมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก2556 จากกรุงเยเรวาน สู่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองหนังสือโลก (กรุงเยเรวาน - กรุงเทพฯ - พอร์ท ฮาร์คอร์ต) ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
        กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้น จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมประกาศศักยภาพการส่งเสริมรักการอ่าน ให้สมกับการที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหนังสือโลก” ได้เป็นอย่างดีสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2245 5405 สำนักเลขาธิการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.bangkokworldbookcapital2013.com

ที่มา http://blog.eduzones.com/studyabroad/106898