7 หลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ จะรังสรรค์ให้คุณได้โอกาสดีๆ ในระดับอินเตอร์

17 สค. 56     1201

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
Bangkok University International College[BUIC] 
 
เติมพลังในตัวคุณเพื่อความสำเร็จในเวทีระดับโลก มหาวิทยาลัยเดียวที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ 
พร้อมความเป็นนานาชาติ เพื่อความรู้ที่ก้าวหน้าและความสามารถที่ได้มาตรฐานอินเตอร์
กับ 7 หลักสูตรของเราที่จะรังสรรค์ให้คุณได้โอกาสดีๆ ในเวทีโลก
 
 
              ปัจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างทางด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ระบบธุรกิจมุ่งสู่ตลาดโลกมากขึ้นส่งผลให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญที่เป็นสื่อกลางในการดำเนินธุรกรรม
 
            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (International Programs)   ภายใต้ชื่อ BUIC หรือ Bangkok University International College   โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนทุกวิชา และมีคณาจารย์จากประเทศต่างๆ เป็นผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยในการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เหมาะกับอาชีพระดับนานาชาติ โดยเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งมีความสำคัญ และจำเป็นยิ่งในวงการธุรกิจ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาวิทยาการและวัฒนธรรมของประเทศไทย อีกด้วย 

 
 
1.>>>Entrepreneurship
         เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทเจ้าของธุรกิจต่างๆ เป็นหลักสูตรที่โดดเด่น โดยพัฒนาจากความร่วมมือกับ Babson College สถาบันอันดับ 1 ของโลกเรื่องการสร้างเจ้าของธุรกิจ และผนวกกับความสร้างสรรค์ ให้นักศึกษา มีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำโอกาสที่มีอยู่ ทำให้เกิดธุรกิจจริง โดยนักศึกษามีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตัวเอง เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
 
2.>>>Marketing
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในโลกของความจริงได้อย่างดีเยี่ยม นักศึกษาจะได้เรียนเทคนิคทางการตลาดที่ทันสมัยใช้ในวงการการตลาดระดับโลกรวมทั้งเน้นเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นการตลาดในจีน หรือธุรกิจ IT เป็นต้น
 
3.>>>Communication Arts
          หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้านและมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และที่โดดเด่นสำหรับนิเทศศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ คือการเน้นสอนเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อการสื่อสารที่เฉียบคม โดยมีพื้นฐานที่แน่น และสร้างปรกสบการณ์จริงในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เสมือนการทำงานจริงนักศึกษาจึงสามารถรับมือกับความท้าทาย      และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของการสื่อสาร
 
4>>>Business English
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับวงการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ เช่น ทั้งยังไม่ละเลยเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง   เพื่อความเป็นมืออาชีพทางภาษาอังกฤษในอนาคต ผู้เรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษานานาชาติกว่า 50 ประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและหาโอกาสทางธุรกิจตามที่ตนเองสนใจ
 
 
5 >>>Computer Graphics and Multimedia
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะการออกแบบสื่อ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศทั่วโลก ที่จะปูพื้นฐาน ทฤษฎี กรณีศึกษาต่างๆ และเน้นหนักที่การเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการที่ล้ำสมัยสำหรับการออกแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ผลิตผลงาน อย่างเช่น Static Imagery, Time-Based Narrative, Interactive Media, และงานออกแบบ multimediaอื่นๆ ได้อย่างมืออาชีพ และตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่ออาชีพที่ประสบความสำเร็จ มั่นคงในอนาคต
 
 6>>>International Tourism Management
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและมีความเป็นมืออาชีพสูง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องของ E-tourism และ MICE นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคต
 
 
7 >>>Hotel and Restaurant Management
เป็นหลักสูตรที่ตอบรับความเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม และภัตตาคาร นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ ยังมีโอกาสฝึกการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานด้านบริการ โดยมี Tourism Tower ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม และภัตตาคารครบวงจร ที่ทันสมัยที่สุด ที่จำลองโรงแรม และภัตตาคารชั้นนำ มาให้นักศึกษาได้ฝึกจริง รวมทั้งบริหารภัตตาคารจริงอีกด้วย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางอาชีพ
 
ที่มา http://blog.eduzones.com/studyabroad/110700