ทุนเรียนต่อต่างประเทศ นิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในโครงการทุนวิจัยนานาชาติ 10 ทุน

7 พค. 54     421

รัฐบาลนิวซีแลนด์ ประกาศให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ นิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในโครงการทุนวิจัยนานาชาติ 10 ทุน

 

รัฐบาลนิวซีแลนด์ มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ในโครงการทุนวิจัยนานาชาติ หรือ New Zealand International Doctoral Research Scholarships ให้แก่นักศึกษาชาวไทยจำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุน
- ต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์
-  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ โดยต้องมีจดหมายตอบรับมายืนยันด้วย
-  ได้รับเกรดเฉลี่ย A หรือเทียบเท่า  ในวิชาที่เรียนอยู่
-  มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
1.IELTS คะแนนรวมอย่างต่ำ 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดได้ต่ำกว่า 6.0
2.TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 575 รวมทั้ง 4.5 ในการทดสอบการเขียนอังกฤษ
3.ได้คะแนนอย่างต่ำ 233 สำหรับ Computer based TOEFL และคะแนน Essay Writing อย่างต่ำ 4.5
4.เกรด B สำหรับ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) และเกรด C สำหรับ Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
-  ฟรีค่าเล่าเรียน 3 ปีสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบเต็มจำนวน
-  ได้รับเงินค่าครองชีพปีละ 18,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (เดือนละ 1,500 เหรียญนิวซีแลนด์)
-  ค่าดูแลสุขภาพสูงสุดปีละ 600 เหรียญนิวซีแลนด์
- ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา ( 800 เหรียญนิวซีแลนด์)
-  ค่าเดินทางตลอด  3 ปี 2,000 เหรียญนิวซีแลนด์  เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปเรียนหรือวิจัยนอกสถานที่
-  ค่าที่พักอาศัยงวดเดียว 500 เหรียญนิวซีแลนด์ มอบเฉพาะนักศึกษาซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาศึกษาในโครงการ NZIDRS โดยเฉพาะ  ขณะที่นักศึกษาที่พักอยู่ในนิวซีแลนด์อยู่แล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้

สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครรับทุน
สามารถส่งใบสมัครถึงการศึกษานิวซีแลนด์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2011  โดยส่งใบสมัคร 6 ใบพร้อมหลักฐานประกอบ 6 ชุดไปยัง
Scholarships Manager
Education New Zealand Trust
6th Floor, 138 The Terrace
Wellington
New Zealand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14
87 ถนนวิทยุ ลุมพินี  กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2254-2530 โทรสาร  0-2253-9045
E-mail: nzembbkk@loxinfo.co.th
Website : www.nzembassy.com/home.cfm?c=21

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ นิวซีแลนด์ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2011 , เรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ 2554 , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญาเอก , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนวิจัย , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญาเอก นิวซีแลนด์

ที่มา abroadtip.com