ด่วน!! ทุนเรียนต่อต่างประเทศ โดยธนาคารกรุงเทพ เรียนต่อป.โท MBA Finance จำนวน 10 ทุน

7 พค. 54     859

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2554

ด่วน!! ทุนเรียนต่อต่างประเทศ โดยธนาคารกรุงเทพ เรียนต่อป.โท MBA Finance จำนวน 10 ทุน

 

ธนาคารกรุงเทพ จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี 2554 ธนาคารจึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ ผ่านทาง website ค่ะ

โดยรายละเอียดสำหรับการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบ สนองความต้องการของ ลูกค้า เพื่อให้ธนาคารมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ทำให้ธนาคารสามารถแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นผู้นำทางธุรกิจได้ อย่างยั่งยืน ธนาคารจึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพนักงานและบุคคลทั่วไปมาอย่างต่อ เนื่อง และในปี 2554 นี้

ธนาคารมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  ทั้งสถาบันในและต่างประเทศ ตามมหาวิทยาลัยที่
ธนาคารกำหนด  รวมจำนวน 15 ทุน ดังนี้
1. ทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) – สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวน 5 ทุน
2. ทุนต่างประเทศ - สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และจีน จำนวน 10 ทุน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หัวข้อ งานกับธนาคาร
เลือก ทุนธนาคารกรุงเทพ (http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พัฒนาและเตรียมผู้บริหารกลุ่มงานนักเรียนทุน
โทร. 0-2685-7480 หรือ 0-2685-7842
E-mail: thantita.sat@bbl.co.th หรือ puntip.ler@bbl.co.th

 

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , เรียนต่อต่างประเทศ 2011 , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป.โท MBA Finance , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาโท , เรียนต่อ อมเริกา MBA Finance , เรียนต่ออังกฤษ MBA Finance , เรียนต่อฝรั่งเศษ MBA Finance , เรียนต่อญี่ปุ่น MBA Finance

ที่มา www.igotgrants.com