สมัครด่วน สกอ.ให้ทุนป.ตรี 1,204 คน ปีการศึกษา 2554

7 พค. 54     648

สกอ.ให้ทุนป.ตรี 1,204 คน

 สมัครด่วน สกอ.ให้ทุนป.ตรี 1,204 คน ปีการศึกษา 2554


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2554 โดยจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 8-11 พ.ค. 54 เวลา 08.30–15.30 น. บริเวณลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พ.ค. 54 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23-25 พ.ค. 54 ซึ่งผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวที่สถาบันที่ได้รับคัดเลือก หรือ ตามสถานที่สถาบันกำหนด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและมีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 31 พ.ค. 54

“ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการฯ โดยสนับสนุนที่นั่งการศึกษา พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน จำนวน 78  แห่ง รวม 1,204 คน นอกจากนี้ สกอ. ยังมอบทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว และที่พัก แก่นักเรียนในโครงการฯ จำนวน 500 ทุน โดยเบิกจ่ายผ่านสถาบันอุดมศึกษา เดือนละ  4,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2610-5418-19 หรือ ดูทางเว็บไซต์ www.studentdev.mua.go.th ” ดร.สุเมธ กล่าว.

 

 

ทุนการศึกษา , ทุนการศึกษา สกอ. ปี2554 , ทุน สกอ. ปี54 , ทุนการศึกษา สกอ. ปีการศึกษา 2554 , ทุนการศึกษา ป.ตรี สกอ. , ทุนเรียน ป.ตรี ปี2554 สกอ. , ทุนเรียน ป.ตรี สกอ. ปี 54

ที่มา www.tlcthai.com