ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย University of Applied Sciences Utrecht เนเธอร์แลนด์

7 พค. 54     781

University of Applied Sciences Utrecht
ประเทศเนเธอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย University of Applied Sciences Utrecht เนเธอร์แลนด์

เด็กดีดอทคอม :: ทุนเรียนต่อเนเธอร์แลนด์จาก U of Applied Sciences Utrecht


              University of Applied Sciences Utrecht (HU) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติจริง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ และวารสารศาสตร์

              ทางมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษา 2 ประเภทสำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ทุนได้แก่

  - ทุน HTS (HU Talent Scholarship)  นักเรียนจะได้รับเงิน 2,000 ยูโร ต่อปี และนักเรียนสามารถสมัครขอทุนได้อีกทุกปีในระหว่างช่วงที่ศึกษาอยู่
  - ทุน HES (HU Excellent Scholarship) สำหรับนักเรียนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.3 หรือ B+ ขึ้นไปจากการเรียนระดับก่อนหน้า (ตอนเรียนม.ปลายหรือปริญญาตรี)

หมดเขตรับสมัครทุน 1 สิงหาคม 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nesothailand.org/  Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office)  โทรศัพท์ 02 252 6088 อีเมล info@nesothailand.org

 

ทุนเรียนต่างประเทศ , ทุนเรียนต่างประเทศ ปริญญาตรี เนเธอร์แลด์ , ทุนเรียนประเทศเนธอร์แลนด์ , ทุนเรียนต่างประเทศ HU เนเธอร์แลนด์ , ทุนเรียนต่างประเทศ University of Applied Sciences Utrecht , ทุนเรียนปริญญาตรี HU , ทุนเรียนปริญญาตรี HU เนเธอร์แลด์

ที่มา www.dek-d.com