สงกรานต์พระประแดง ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2554 ย้อนอดีตสู่วิถีไทยรามัญ

12 เมย. 54     570
ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2554 ย้อนอดีตสู่วิถีไทยรามัญ

 

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับเทศบาลเมืองพระประแดง ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พระประแดง ประจำปี 2554 เพื่อย้อนอดีตสู่วิถีไทยรามัญ ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

นาง เยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งนี้ว่า งานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อ สายรามัญที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงเป็นหลักประกันว่างานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดงในแต่ละปีนั้นต้อง ยิ่งใหญ่ตระการตาสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ ซึ่งในปีนี้มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2554

 

สงกรานต์พระประแดง ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2554 ย้อนอดีตสู่วิถีไทยรามัญ

 

ในปี 2554 นี้ เทศบาลเมืองพระประแดงยังคงรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยรามัญ ดั้งเดิม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบทอดให้งานประเพณีสงกรานต์พระประแดงนี้คงอยู่สืบไป ภายใต้แนวคิดแห่งการย้อนอดีตสู่วิถีชาวไทยรามัญ โดยเนรมิตเมืองนครเขื่อนขันธ์ด้วยแสง สี อันวิจิตรตระการตา ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่สาวงามนางสงกรานต์ผสานสีสันความครื้นเครงด้วย ขบวนแห่หนุ่มลอยชาย เสริมบุญปีใหม่ไทยไปกับประเพณีปล่อยนกปล่อยปลาของขบวนแห่ปลาโดยสาวงามเมือง พระประแดง ดื่มด่ำบรรยากาศดนตรีไทยที่บรรเลงไพเราะจับใจ ท่ามกลางการแสดงนาฏลีลาลูกหลานชาวรามัญและการละเล่นสะบ้ารามัญ พร้อมร่วมประสานสายใยความผูกพัน ของชาวพระประแดงด้วยประเพณีกวนกาละแม ของดีคู่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง

.

 

และความพิเศษสำหรับปีนี้คือ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอุโมงค์ ใต้ป้อมแผลงไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ซึ่งเทศบาลเมืองพระประแดงไม่เคยเปิดให้เข้าชมมาก่อน นับเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากการร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอพระประแดงครั้งนี้ด้วยการสักกา ระพระพิฆเนศวร์ หนึ่งเดียวในประเทศไทยทีมีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเสาหลักเมือง พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณสะพานภูมิพล ๑ และ สพานภูมิพล ๒ รวมถึงประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสะพานภูมิพลและประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

 

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554 นี้ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมสัมผัสความสวยงามของวัฒนธรรมไทยรามัญดั้ง เดิม ในงานประเพณีสงกรานต์เมืองพระประแดง ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เมษายน 2554 ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครและเทศบาลเมือง พระประแดงร่วมรณรงค์ส่งเสริมการรดน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพตามแบบประเพณีดั้ง เดิม เพื่อคงรักษาไว้ซึ่งความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยรามัญเมือง พระประแดง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2991 - 2997 หรือเทศบาลเมืองพระประแดง โทรศัพท์ 0 2463 4841

 

 

 

ที่มา mthai.com