ค่า EER คืออะไร ค่า EER บกอะไรเราบ้าง และ ค่าค่า EER ยิ่งสูงยิ่งดีขึ้นจริงหรือ?

7 มีค. 54     589
ค่า EER คืออะไร ค่า EER บกอะไรเราบ้าง และ ค่าค่า EER ยิ่งสูงยิ่งดีขึ้นจริงหรือ?

EER ย่อมากจาก Energy Efficiency Ratio หรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศมีหน่วยเป็น BTU/W
คือค่าที่ใช้วัดประสิธิภาพของการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศว่ามีประสิธิภาพของการใช้พลังงานในการทำความเย็นเป็น
อย่างไร ดังนั้นถ้าค่า EER เท่ากับ 10.5  ก็คือ (12000 Btu/1142.86 W) 
ถ้าค่า EER สูงนั้นแสดงว่าเครื่องปรับอากาศนั้นมีประสิธิภาพในการใช้พลังงานที่ดีนั้นคือเครื่องปรับอากาศ
ก็จะประหยัดไฟได้ดี  โดยทั่วไป
เครื่องปรับอากาศมักจะบอกขนาดเป็นบีทียูต่อชั่วโมง
(Btu/hr.) แต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเรียก
สั้นๆ ว่าบีทียู Btu เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า   British  thermal   units

"ความหมายของ  1  บีทียู ก็คือ ปริมาณความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 ปอนด์ (0.45  กิโลกรัม)อณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์  (0.56 องศาเซลเซียส)ในเวลา 1 ชั่วโมง"

british thermal unit per hour (btu/hr) - the amount of heat required to raise one pound of water by one degree fahrenheit in one hour. 

1  บีทียู  =   1,055  จูล

หน่วย  12,000  บีทียู/ชั่วโมง มักจะเรียกว่า  1  ตันทำความเย็น ซึ่งจะหมายถึงว่าปริมาณความร้อนที่สามารถละลายน้ำแข็งหนัก 1 ตันให้ละลายเป็นน้ำได้หมดในเวลา 1 ชั่วโมง

โดยทั่วไป ในเนื้อที่  1 ตารางฟุต  ดึงความร้อนออกประมาณ  30  บีทียู  ดังนั้นเนื้อที่ประมาณ  2000  ตารางฟุต  (185.5  ตารางเมตร)  ต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด  60,000  บีทียูหรือขนาด 5 ตันทำความเย็นอย่างไรก็ตามเป็นการคำนวณคร่าว ๆ  เพราะจะต้องรวมของที่
อยู่ในห้อง จำนวนคน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น


**หมายเหตุ

มาตราฐาน มอก.2134-2545 คือ                 EER 9.6
เบอร์ 5 ปี 2005                 คือ
                 EER 10.6
เบอร์ 5 ปี 2006                 คือ                 EER 11.0
เบอร์ 5 Premium ปี 2006   คือ                 EER 11.5