ขี้คน มูลคน อุจจาระ ก็ทำเป็นก๊าซชีวภาพได้ พลังงานทดแทนใกล้ๆตัว

7 มีค. 54     547

    พูดถึงมูลคน ใครๆ ก็ไม่ค่อยสนใจ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไร้ค่า แต่ปัจจุบันมูลคนสามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนให้กับประเทศชาติได้ ด้วยเทคโนโลยีการหมักย่อยแบบไร้อากาศ หากผลิตก๊าซชีวภาพได้ปริมาณมากพอ เราก็สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้มได้เลยทีเดียว


    หลักการทำงานของบ่อหมักทั้ง 2 จะสัมพันธ์กัน เนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะไม่ใช้เครื่องมือในการช่วยกวนผสม แต่จะอาศัยการสะสมของก๊าซในบ่อหมักกรด ซึ่งจะทำให้เกิดความต่างของระดับน้ำในบ่อหมักกรด โดยระบบจะสั่งการให้โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิด อัตโนมัติ และจะเกิดการกวนระหว่างบ่อหมักกรดและบ่อหมักมีเทน


    ข้อดีของระบบฯ สามารถเพิ่มอัตราการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานสะดวก และบำรุงรักษาง่าย

 

ขี้คน มูลคน อุจจาระ ก็ทำเป็นก๊าซชีวภาพได้ พลังงานทดแทนใกล้ๆตัว

 

ข้อมูลโดย  รสสุคนธ์ จะวะนะ