แนะนำเทคนิค แยกส่วนความจำ ให้เพิ่มจำแม่นขึ้น อย่างผิดหูผิดตา

8 มีค. 54     632

แยกส่วนความจำ ให้เพิ่มจำแม่นขึ้น

iPad ความรู้นั้นมีอยู่มากมายมหาศาล เมื่อเราต้องการความรู้ในเรื่องหนึ่งๆ ซึ่งบางเรื่องเป็นความรู้ก้อนใหญ่ เมื่อเราจะจำ...จึงเป็นการยากที่เราจะกลืนความรู้ทั้ง ก้อนได้ เราจึงต้องจักการกับเรื่องใหญ่ๆ ด้วยการค่อยๆ กัดมันที่ละนิดเป็นส่วนๆ แม้จะกลืนส่วนรวมทั้งหมดที่เดียวไม่ได้ แต่เราก็สามารถมองส่วนรวมทั้งหมดทีเดียวได้

บท ร้อยแก้วและร้อยกรองที่ไม่ยาวเกินไป เราสามารถท่องจำได้เร็วขึ้นเมื่อเราอ่านและอ่านซ้ำข้อความทั้งหมด วิธีนี้ได้ผลเร็วกว่าการท่องจำหลายๆ ครั้ง แต่ละครั้งเราอาศัยการท่องจำทีละส่วยย่อยๆ ซึ่งง่ายต่อการจดจำมาก

 

 

 

ที่มา tipsaddmemory.blogspot.com