พุทธทํานายวันสิ้นโลก คําทํานายวันสิ้นโลกของพระพุทธเจ้า

13 เมย. 54     761

ถอดรหัสพุทธทํานาย และ การเตรียมตัว

เรื่องนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ

“อานันทะ ดูก่อนอานนท์ หลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว โลกจะมีอันตรายที่ ร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากนัก
ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกัน และกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้มตาย
จะตายไปฝ่ายละครึ่ง จึงเลิกรากัน สําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก”

ถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้น คนไทยจะมีความมันคงในพุทธศาสนามากขึ้น ในเมื่อเห็นการสูญเสีย เห็นความตายเกิดขึ้น
ความทุกข์ก็เกิดขึ้น จิตใจก็เริ่มเป็นกุศลมากขึ้น เวลานั้นบรรดาพุทธศาสนิกชน ก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามาก
ขึ้น เพราะกลัวตาย…..

การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่
1. ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ 15 วัน โลกจะเอียงก้มหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้
น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือละลาย จะนําไปสู่คลื่นยักษ์ถาโถมเข้าสู่แผ่นดิน
2. เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป็นเวลา 49 วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
3. ฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลก (ระยะชําระล้างเป็นเวลา 7 วัน)
*ใน 3 วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ ที่ทวีปเอเชีย ในประเทศที่เป็นอริกัน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1. เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่
2. พายุถล่ม
3. แผ่นดินแยก และ แผ่นดินไหว
4. ภูเขาไฟระเบิด (จังหวัดทางภาคกลาง 2 ลูก,ภาคเหนือตอนล่าง 3 ลูก,อีกทั้งที่จังหวัด ราชบุรี น่าน แพร่ เป็นต้น)
5. คลื่นยักษ์จากทะเลจะซัดเข้าชายฝั่งอย่างรุนแรง
6. โรคระบาดที่สุดจะเยียวยาได้แก่ Virusteria สายพันธุ์ 2012 ,อหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม่ 2012 ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายใน 6 วัน
7. คลื่นเสียงที่รุนแรง ตั้งแตเกิดมาในชีวิตของทุกคน ยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนั้นมากก่อน
8. อดอยากขาดแคลนอาหารอย่างหนัก

การเตรียมตัวเตรียมปัจจัยเพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว
1. เตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ที่บ้านอย่างน้อย 3-6 เดือน
2. เครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋าน้ำร้อน ผ้าห่ม ฯลฯ เพราะในช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเย็นยะเยือก จะมีหิมะตกในภาคเหนือ และ ภาคอิสาน
3. เครื่องใช้ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
4. ที่อยูอาศัยที่มีความพร้อมที่ปลูกพืชเป็นอาหาร ปลูกสมุนไพรใช้ในการรักษาโรค
5. ยารักษาโรคประจําตัว และ ยาสามัญประจําบ้าน ที่ทําการผลิตไม่นานยังไมหมดอายุ
6. ด่างทับทิมหรือ โซเดียม ไบคาร์บอเนต และ คาราไมล์ (จําเป็นมาก) ห้ามกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิม หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนตเพราะจะมีทั้ง เชื้อโรค และ สารกัมมันตรังสี ส่วนคาราไมล์
จะมีไว้รักษาโรคทางผิวหนัง ที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษา แต่เมื่อทาคาราไมล์แล้ว จะหายคันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงนั้น
7. ยานพาหนะ เชน เรือ เสื้อชูชีพ รองเท้ายางบู๊ท
8. เครื่องช่วยชีวิตอื่นๆ
9. สิ่งที่ให้ความสว่าง เช่น เทียน ตะเกียงเจ้าพายุ (เวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิด 7 วัน 7 ราตรี หรืออาจยาวนานถึง 49 วัน ไฟฟ้าจะดับทั่วโลก เป็นเหตุให้คนตายทั่วโลกถึง 6,000 ล้านคน เพราะความหนาวเย็น
และ ไม่มีอาหารให้กิน ไม่มีน้ำ)
10. เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะพลังจิตที่เข้มแข็ง ผู้ฝึกปฏิบติกรรมฐานที่ได้ฌานสมาบัติ หรือ ได้มโนมยิทธิ หรือได้อภิญญา จะอยู่รอดได้ทุกคนจึงจําเป็นต้องฝึกกกรรมฐานกันตั้งแต่
วันนี้ และ เดี๋ยวนี้ เพื่อใหมีความคล่องแคล่ว มีความชํานาญ ในการเข้า-ออก จากฌาน ได้ในทุกขณะจิต

ลางบอกเหตุก่อนเกิดมหันตภัย ครั้งใหญ่

ท้องฟ้าจะมืดมิดผิดปกติ ใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายให้เห็นมากผิดปกติและดูหดหู่ สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นตามปกติ แต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้าน จะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนทุรนทุรายอย่างผิดปกติ
หรือ บางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึม อย่างที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อน

สำหรับวันเวลาที่แน่นอน นั้น ในขณะนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้สูงว่า ไม่เกิดในปี 2555 ก็จะเป็นปี 2560 ซึ่งถึงคราวที่จะต้องเป็นชะตากรรมของสัตว์โลก ด้วยมหันตภัย ทางดิน น้ำ ลม ไฟ
โรคระบาด และ อุบัติภัยรวมทั้ง การทำศึกสงคราม

เหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้น จะมีอยู่วันหนึ่ง ที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดคลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาล จะกระแทกลงมายังโลก เป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่ 11 มนุษย์ทุกคนบนโลก จะได้พบกันเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหู่ เวิ้งว้าง ท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนัก ลมจะแรงขึ้น แรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุด ตั้งแต่เกิดมา แต่ละคนยังไม่เคยได้ยิน เป็นเสียงของพญามัจจุราชที่พิพากษาโลก ในด้านความเป็นมนุษย์ คนชั่วเกือบทุกคน จะถูกประหารชีวิตและ จะตายอย่างทรมาน ไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคม ผู้นำเศรษฐกิจ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำลัทธิ ผู้นำทางศาสนา ที่จิตมืดมัว ฯลฯ ส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปปลายปี 2555 นี้ จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตายจำนวนมาก ส่วนผู้ที่รักษาศีล 5 ขึ้นไป จะรอด และ อีก 5 ปีต่อไปน้ำจะท่วมเกือบทุกภาคของประเทศไทย และจะมีคลื่นยักษ์ มีความร้ายแรงกว่าสึนามิครั้งก่อน ผู้คนที่รอดชีวิตจะต้องเดินทางๆไปทางเหนือ หรือ อิสาน เพื่อให้พ้นภัยโดยระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกลาดจำนวนมาก

ประเทศไทย เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลก และจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไป คนไทยที่รอดชีวิตในครั้งนี้ไปได้ จะเข้าสู่ยุคใหม่ จะมีจิตใจที่ดีงาม และมีอายุไขที่ยาวมากกว่าช่วง 500ปีที่ผ่านมา จนน่าประหลาดใจ อารยธรรมจะสิ้นสุด และ จะกลับมีอารยธรรมที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าเข้ามาแทนที่โดยเร็ว โดยเทคโนโลยีใหม่ จะไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกมาก เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้มนุษย์ยัง
สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร กับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ ถึงแม้ในปัจจุบัน บางคนก็ไม่เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงก็ตาม……

 

 

 

พุทธทํานายวันสิ้นโลก , วันสิ้นโลกของศาสนาพุทธ , ถอดรหัสพุทธทํานาย , วันสิ้นโลก พุทธ , คําทํานายพระพุทธเจ้าวันสิ้นโลก , คําทํานายวันสิ้นโลกของพระพุทธเจ้า

ที่มา fhasai.wordpress.com