หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ถาม-ตอบ กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
คำค้น : กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ถาม-ตอบ กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด


1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.Gnet คืออะไร
ตอบ บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชน
3.GITS คืออะไร
ตอบ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
4 .เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ http://www.meo.go.th
5.เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

 

 NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

 

ใบงานที่1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่าย ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล
ใบงานที่ 2
เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

 

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

 

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. Gnet คืออะไร

3. GITS คืออะไร
ตอบ เครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ Gwinnet นั้นจะมีสภาพเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS


4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ www.moe.go.th


5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ตอบ หน่วยงานเกี่ยวกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ใบงานที่ 3
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบ  5 เเบบ  คือ 1.ฮาร์ดแวร์  2.ซอฟต์แวร์ 3.ข้อมูลและสารสนเทศ 4.กระบวนผลการทำงานงาน 5.บุคลากร


2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

ตอบ 1 หน่วยรับข้อมูลเข้า 2 หน่วยประมวลผลกลาง 3 หน่วยแสดงผลข้อมูล


3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง


4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ 1.กลุ่มปฎิบัติการ  2. กลุ่มพัฒนาระบบและโปรแกรม  3.กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์

 

4.กลุ่มช่างคอมพิวเตอร์  5.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์  6.กลุ่มอาจารย์และอื่นๆ

 
5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ 1 คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ 2 เลือกซื้อของตามที่จดไว้ 3 ไปคิดเงินกับแคชเชียร์4 จ่ายเงินค่าของกับแคชเชียร์

ใบงานที่ 4คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 1.การประมวลผลข้อมูลคืออะไร    ตอบ    การกระทำการบางอย่างหรือหลายอย่าง กับข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มนุษย์และสัตว์ที่มีสติปัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนกต้องคอยปรับทิศทางไม่ให้ชนสิ่งกีดขวาง ไม่ให้เดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยู่ข้างหน้า  2. ระบบคืออะไร         ตอบ    หมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยหรือองค์ประกอบย่อย ที่จะต้องมีความสัมพันธ์และทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3. สารสนเทศ คืออะไรตอบ   อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม4. จงยกตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวชีวิตประจำวันของนักเรียนตอบ  การประมวลผลโดยใช้Googleในการ+และ- เลข 

    ใบงานที่  5


คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


1. ข้อมูลดิบคืออะไร


 ข้อมูลดิบ (Raw data) หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ยังไม่ได้รับการประมวลผล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
หรือไม่ก็ตาม

 

2. ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชื่อถืได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลนำเข้า และการควบคุมการประมวลผลการควบคุมข้อมูลนำเข้าเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลนำเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้

ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (relevancy) ได้แก่ การเก็บเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น ไม่ควร เก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เพราะจะทำให้เสียเวลาและเสียเนื้อที่ในหน่วยเก็บข้อมูล แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย

 

ข้อมูลมีความทันสมัย (timeliness) ข้อมูลที่ดีนั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้แล้วจะ ต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ได้ทันเวลา นั่นคือจะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็วเพื่อทันความต้องการของผู้ใช้

 

3. จงบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูล

4. จงให้คำจำกัดความของคำว่าสารสนเทศ    ใบงานที่6

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
 
1. ที่อยู่ของผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอะไร

 

ตอบ  E-mail address
2. ผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด
 
ตอบ ที่ทำการไปรษณีย์
 

3. การส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรเร็วกว่า เพราะสาเหตุใด
 
ตอบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เร็วกว่า เพราะว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 

 4. จงบอกรายชื่อผู้ที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ชื่อ
 

ตอบ  1. Hotmail.com

       2.Thaimail.com

       3.Yahoo.com

       4.Sanook.com

       5.Chaiyo.com

 

 

 

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก