กลอนเกษียณอายุราชการครู กลอนเกษียณอายุราชการสั้น ๆ ตัวอย่างกลอนเกษียณอายุราชการ

2 ตค. 54     8298

กลอนเกษียณอายุราชการครู กลอนเกษียณอายุราชการสั้น ๆ  ตัวอย่างกลอนเกษียณอายุราชการ

 

แต่งกลอนให้ครู และบุคลากร สพท.สพ๒

ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้(๒๕๕๒)

ชีวิตราชการที่ผ่านผัน

จวบถึงวันเกษียณเปลี่ยนวิถี

ครองชีวิตงดงามคุณความดี

มีศักดิ์ศรีเกียรติยศปรากฏมา

      ทั้งศน. ผอ. ขอเชิดชู

      ทั้งคุณครูผู้บริหารการศึกษา

      ทุ่มเทจิตอุทิศทุกเวลา

      สร้างคุณค่าสร้างคนเห็นผลจริง

บุคลากรบริการงานเรียนสอน

ทุกขั้นตอนร่วมรังสรรค์กันทุกสิ่ง

สพท.สพ.สองผ่องเพราพริ้ง

เรายอดยิ่งเพราะทุกท่านนั้นร่วมใจ

      คนทำงานนานหนักได้พักผ่อน

      เคยทำงานมาก่อนอย่างยิ่งใหญ่

      มีผลงานตราตรึงซึ้งฤทัย

      ขอจดจำเอาไว้ในอุรา

     สามสิบเอ็ดบุคลากรและครูนี้

     สร้างความดี ยิ่งยง ทรงคุณค่า

      จักจารึก วันวาน ที่ผ่านมา

     จวบอำลา ชีวิต ราชการ

พวกเราชาวสพท.สพ.สอง

ขอยกย่องคุณค่ามหาศาล

ทุกชีวา ผู้อำลา จงสำราญ

จงสุขศานติ์ สัมฤทธิ์ สมจิตเทอญ

     ท่านศน.มานิตย์  นิลกำเหนิด

     มีผลงานก่อเกิดควรสรรเสริญ

     นิเทศการศึกษาไทยให้เจริญ

     ครูก้าวเดิน เด็กดี มีวินัย

ท่านผอ.ประคอง พลายมี

บ้านบ่อสำราญนี้ล้วนรักใคร่

บริหารโรงเรียนเพียรทุ่มใจ

เกษียณไปทุกคนบ่นเสียดาย

     ท่านผอ.สมทรง มั่นสวัสดิ์

     วัดใหม่นพรัตน์ดีเหลือหลาย

     เพลงทรงเครื่อง วอลเลย์บอลขจรขจาย

     อีกความรู้มากมายสมุนไพร

ท่านสมชาย เจริญศิริสุทธิกุล

ผอ.ดีมีคุณค่ายิ่งใหญ่

อนุบาลบ้านท่าพาก้าวไกล

พระยาจักรหลักชัยในอู่ทอง

     นามชาคริต สิงห์โตหนอ ผอ.นี้

     สร้างผลงานมากมีไม่เป็นสอง

     โรงเรียนวัดดอนสงวนชวนให้มอง

     อำเภอสองพี่น้องรู้จักดี

รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองสานแตร

บริหารเก่งแท้ท่านถ้วนถี่

รองสุเทพ แก้วเขียว ความรู้มี

สร้างชีวี น่าเชิดชู ครูสุพรรณ

     ครูบางลี่วิทยาสง่าศรี

     ชื่อครูปริน อยู่ดี นี้ลือลั่น

     สอนคณิตจนศิษย์ต่างโจษจัน

     สอนสร้างสรรค์แจ่มแจ้งแสงปัญญา

ครูจรรยา ชาวบ้านใหม่ใครก็เห็น

โรงเรียนวัดทุ่งเข็นครูคุณค่า

สอนศิษย์จนได้ดีมีเมตตา

จวบเวลาเกษียณไม่เปลี่ยนแปลง

     ครูวิภาภรณ์ วัฒนอินทโรจน์

     ไม่เกลียดโกรธ สอนศิษย์ ไม่คิดแหนง

     วัดทองประดิษฐ์สมค่าราคาแพง

     วิชาการก้าวแกร่งเพราะครูดี

ครูอำนวย วรสุทธิ์พิศาล

สร้างผลงานประจักษ์สมศักดิ์ศรี

สอนนักเรียนรู้รักสามัคคี

โรงเรียนนี้บ้านโป่งจึงโด่งดัง

     ครูดีพร้อมประนอม ตั้งบุปผา

     ปรารถนาสอนศิษย์ลูกเฝ้าปลูกฝัง

    วัดบางสามโรงเรียนดีมีพลัง

     เพราะครูตั้งปณิธานงานสร้างคน

ครูพรพรรณ นุชศิริ ตริตรองตรึก

มีสำนึกแม่พิมพ์อิ่มกุศล

เด็กวัดสองพี่น้องต้องฝึกตน

ครูสร้างเยาวชนจนงอกงาม

     ครูธีรวุฒิ ทองขำ คำกล่าวขาน

     โรงเรียนวัดทับกระดานเรืองอร่าม

     วิชาการลือเลื่องกระเดื่องนาม

     ก็เพราะความมุ่งมั่นมือชั้นครู

ครูปรีดา อินทร์ศรวล ควรเคารพ

ศิษย์น้อมนบความดีที่งามหรู

โรงเรียนบ้านสะพังกร่างต่างเชิดชู

ว่าเป็นผู้นำทางศิษย์สร้างตัว

     ครูพาพร สุนทรวิภาต

     ความสามารถแน่นักประจักษ์ทั่ว

     ครูพากเพียรโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

     มิเกรงกลัวปัญหาสู้ฝ่าฟัน

ชื่นชมครูมังกร สุนทรเนต

มิเคยปฏิเสธงานสร้างสรรค์

โรงเรียนวัดยางยี่แสแน่ครบครัน

เพราะครูมังกรนั้นท่านทุ่มเท

     โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ล้ำเรืองรุ่ง

     ครูพยุง ศรีทองดี มีเสน่ห์

     สอนศิษย์ดี มีน้ำใจ ไม่เกเร

     คอยหันเหให้ห่างทางอบาย

รองผอ.สพท.สพ.สอง

ผู้รอบรู้ครรลองงานหลากหลาย

จิระ สุวรรณศรี ดีมากมาย

ยังเสียดายราชการท่านอำลา

     รองผอ.สพท.ผู้เยี่ยมยอด

     ธรรมรงค์ เกรอด คนคุณค่า

     ไอซีที เจนจัด พัฒนา

     เลื่องลือชา สุพรรณสอง ก้องเกรียงไกร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ได้ยินยลผลงานท่านยิ่งใหญ่

งานท่านมิตร ตาลเพชร เสร็จสมใจ

ท่านฉับไวไมตรีมีเจือจาน

     ท่านผอ.อรุณ ปิ่นแก้ว

     วัดดงตาลเพริศแพร้วดีหลายด้าน

     เป็นนักพัฒนามาช้านาน

     ท่านเชี่ยวชาญงานชุมชนคนชื่นชม

ท่านผอ.อัศวิน ฉายวงศ์ งาม

สร้างวัดหนองตาสามแสนสวยสม

เด็กเก่งดีสุขอุราน่านิยม

สร้างสังคมอู่ทองผ่องโสภี

     ท่านผอ.สมศักดิ์ เทียนทอง

     เป็นครูของสังคมสมศักดิ์ศรี

     มาวัดไชยนาราษฎร์แม้เพียงปี

     นำสิ่งดีมาให้ทุ่มใจจริง

คุณขวัญชัย สินธวนิธิ

ความคิดริเริ่มเด่นเป็นอย่างยิ่ง

งานประชาสัมพันธ์ท่านเพริศพริ้ง

ล้วนแต่สิ่งสร้างสรรค์จรรโลงใจ

     คนเก่งดี เมธี กลิ่นสกุล

     จิตเจือจุน เห็นอยู่ เป็นผู้ให้

     ทรัพยากรบุคคลผลก้าวไกล

     ฝากชื่อไว้ให้คะนึงถึงผลงาน

อรวรรณ อารยางกูร นามไพเราะ

นักวิเคราะห์ นโยบาย ได้แตกฉาน

เป็นคนดี มีครบ ประสบการณ์

คนเชี่ยวชาญ เรื่องแผน แสนเสียดาย

     อีกห้าท่าน พนักงาน บริการ

     ที่ช่วยงานการศึกษามานานหลาย

     คุณความดี นั้นมี อยู่มากมาย

     ยังจดจำมิคลายคราวอำลา

ทองเหมาะ สระศรีสม เสียงสรรเสริญ

วัดโพธิ์ทองเจริญดีนักหนา

ลออ คงสนั่น กล่าวขวัญมา

ดอนคาวิทยาท่านน่าชม

     สหัส มาลัย ใจเลิศล้ำ

    ช่วยบ้านทุ่งดินดำให้สวยสม

    ขันทอง กล่ำขำมี น่านิยม

     บ้านบ่อสำราญร่มรื่นขจี

สุนทร ชาวตาก้อง ต้องประกาศ

โรงเรียนวัดไผ่ขาดมีราศี

พนักงานบริการงานได้ดี

เป็นคนที่งดงามด้วยน้ำใจ