สถานที่ท่องเที่ยวตรังที่น่าสนใจ - ล่องทะเลตรัง - แหล่งตกปลาทะเลตรัง ( เกาะลิบง )

11 เมย. 55     961

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวตรังที่น่าสนใจ - ล่องทะเลตรัง - แหล่งตกปลทะเลตรัง ( เกาะลิบง )

 

เกาะลิบง
 
สถานที่ท่องเที่ยวตรังที่น่าสนใจ - ล่องทะเลตรัง - แหล่งตกปลาทะเลตรัง ( เกาะลิบง )
 

เกาะลิบง มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายทำอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นบนเกาะยังมีเขามุกดา อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะลิบง เป็นภูเขาหินปูนความสูงประมาณ 200 เมตร บนเขาจะมีจุดชมวิว สามารถชมทุ่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารของปลาพะยูน และอาจจะได้เห็นปลาพะยูนมากินหญ้าทะเลได้ และจากเกาะลิบงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะเจ้าไหม และแหลมเจ้าไหม

 

แหล่งข้อมูล http://www.travelbestforyou.com