เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

2 กค. 55     1684

เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

    ปัจจุบันมีสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคเลือกมากมาย แต่การกระตุ้นให้ผู้ บริโภคตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการใดนั้น การออกแบบมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์ควรจะนำการออกแบบเข้ามาในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจน ถึงมือผู้บริโภค
 
    แนวทางการในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ควรดำเนินการอย่าง ไร การเลือกผู้ออกแบบ การเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ รวมถึงแหล่งความรู้ ด้านการออกแบบของไทยเป็นอย่างไร ติดตามชมได้จากคลิปวีดีโอนี้