ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพ ถนนที่สวยที่สุด

11 กค. 55     1276

ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพ ถนนที่สวยที่สุด

ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร
= ถนนอักษะ หรือ ถนนอุทยานในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร ถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพ ถนนที่สวยที่สุด

เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระยะทาง 4 กิโลเมตร พร้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย

ที่มา : เว็บไซต์  dek-d.com