ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

13 กค. 55     8178

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 อาคารแคปปิตอล (Capital Tower) ประเทศสิงคโปร์ สูง 254 เมตร

อาคาร แห่งนี้เป็นอาคารสูงอันดับสองของประเทศสิงคโปร์ รองลงมาจากสามอาคารสำคัญในย่านราฟเฟิล ซึ่งเป็นย่านที่ทางการสิงคโปร์กำหนดให้เป็นย่านธุรกิจของประเทศ อาคารแห่งนี้เปิดเมื่อปี 2543 ด้วยความสูง 254 เมตร และมีจำนวน 52 ชั้น ซึ่งเจ้าของอาคารคือบริษัทแคปปิตอลแลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

9. อาคารพีบีคอม (PBCom Tower) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สูง 259 เมตร

อาคาร สูงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ย่านมากาติ ย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงมะนิลา โดยอาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่สูงที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2543 สูง 52 ชั้น และมีชั้นใต้ดินถึง 7 ชั้น โดยเจ้าของอาคารคือบริษัทธนาคารการสื่อสารแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ สร้างด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่าสองพันล้านบาท

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

8. อาคารไบเทกโคไฟแนลเชี่ยล (Bitexco Financial Tower) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สูง 262 เมตร

นคร โฮจิมินห์ (อดีตชื่อไซง่อน) ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศน้องใหม่ไฟแรงอย่างเวียดนาม ก็ไม่ยอมน้อยหน้าที่จะสร้างอาคารสูงแข่งกับเพื่อนบ้านเช่นกัน และในปี 2553 อาคารไบเทกโคโฟแนลเชี่ยลก็ได้สร้างเสร็จและเป็นเจ้าของสถิติอาคารสูงที่สุด ในเวียดนาม ด้วยความสูง 262 เมตร เป็นอาคารสำนักงานสูง 68 ชั้น (ชั้นใต้ดินสามชั้น) โดยออกแบบให้เป็นรูปดอกบัว อันเป็นดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม


ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส
 

7. อาคารวิสมา 46 (Wisma 46) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย สูง 262 เมตร

อาคาร หลังนี้เป็นเจ้าของสถิติอาคารที่สูงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อาคารหลังนี้สร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2542 โดยอาคารหลังนี้มีทั้งหมด 48 ชั้น แต่อยู่ใต้ดินสองชั้น และถ้านับจากพื้นขึ้นไปก็จะมี 46 ชั้น ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออาคาร อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยชาวแคนาดาเชื้อสายเยอรมัน

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส
 

6. อาคารรีพับลิกพลาซ่า (Republic Plaza) สิงคโปร์ สูง 280 เมตร

อาคาร รีพับลิกพลาซ่า ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2529 และแล้วเสร็จเมื่อปี 2538 โดยใช้สถาปนิคทีมเดียวกันอาคารด้านบนทั้งสอง โดยอาคารแห่งนี้ 66 ชั้นเช่นกัน และมีพื้นที่ใช้สอยกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นตารางเมตร

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส
 

5. อาคารยูโอบีพลาซ่า (UOB Plaza) สิงคโปร์ สูง 280 เมตร

ยู โอบีพลาซ่า ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2538 โดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นเช่นกัน อันที่จริงแล้วอาคารนี้เป็นอาคารแฝดคู่กับอีกอาคารหนึ่ง ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 2517 แต่มีขนาดเตี้ยกว่าหนึ่งเท่าตัว โดยอาคารแห่งนี้มีความสูงทั้งสิ้น 66 ชั้น และอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของธนาคาร United Overseas Bank (UOB) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนทั้งในสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส
 

4. อาคารโอยูบีเซ็นเตอร์ (OUB Centre) สิงคโปร์ สูง 280 เมตร

อาคาร หลังแรกที่สร้างเสร็จก่อนคืออาคารโอยูบีเซ็นเตอร์ ซึ่งออกแบบโดยชาวญี่ปุ่น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2523 แล้วเสร็จเมื่อปี 2529 เมื่อตอนแล้วเสร็จนั้น อาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่สูงที่สุดโลกถ้าไม่นับประเทศสหรัฐอเมริกา และครองตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียนเรื่อยมาจนกระทั่งตึกใบหยก 2 แล้วเสร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 63 ชั้นและชั้นใต้ดินอีก 4 ชั้น โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนาคารและบริษัทของสิงคโปร์และต่าง ประเทศเป็นจำนวนมาก

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

3. อาคารใบหยก 2 (Baiyoke II) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สูง 304 เมตร

อาคาร ใบหยกสองเป็นอาคารที่สูงที่ในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2540 และขณะที่สร้างเสร็จนั้นได้กลายเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้อีกด้วย จนกระทั่งปีต่อมาเสียตำแหน่งให้กับแชมป์โลกคืออาคารเปโตรนาสของมาเลเซีย แต่กระนั้นเองก็ยังคงดำรงตำแหน่งโรงแรมที่สูงที่สุดในอาเซียนและเคยเป็น โรงแรมที่สูงที่สุดของโลกด้วย (ปัจจุบันอยู่อันดับสี่)

อาคารแห่งนี้มีความสูงอย่างเป็นทางการคือ 304 เมตร แต่ถ้านับรวมเสาอากาศด้วยก็จะเป็น 328 เมตร โดยมีทั้งหมด 85 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 170,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่าสามพันหกร้อยล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นเงินของเอกชนทั้งสิ้น และถ้าประเทศไทยไม่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่นั้น อาคารใบหยกอาจมีความสูงกว่านี้ก็เป็นได้

ไม่แน่ว่าโฆษณาบนอาคารใบหยกอาจจะเป็นโฆษณาที่สูงที่สุดในโลกก็เป็นได้

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส

2. อาคารเมนาราเทเลคอม (Menara Telekom) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สูง 310 เมตร

นอก จากจะเป็นอาคารสูงอันดับสองของอาเซียนแล้วยังสูงอันดับสองของประเทศมาเลเซีย ด้วย อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งขององการโทรศัพท์แห่งประเทศมาเลเซีย (Telekom Malaysia-TM) โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2541 ปีเดียวกับที่อาคารเปโตรนาสสร้างเสร็จ และแล้วเสร็จเมื่อปี 2554 โดยเมื่อเสร็จนั้นกลายเป็นอาคารสูงอันดับสองของอาเซียนแทนที่ตึกใบหยก 2
อาคาร แห่งนี้มีเพียง 55 ชั้น เนื่องจากมีในส่วนของยอดด้วย และอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทของมาเลเซียเอง และแนวคิดในการออกแบบมาจากต้นไผ่ และนอกจากนี้ในทุกๆ 5 ชั้นยังมีสวนที่ด้านนอกอาคารอีกด้วย

ตึกที่สูงที่สุดในโลกประเทศบูรไน ตึกที่สูงที่สุดในพม่า ตึกที่สูงที่สุดในปารีส
 

1. อาคารแฝดเปโตรนาส (Petronas Towes) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สูง 452 เมตร

เปโตรนาสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกด้วย ในช่วงปี 2541 เมื่ออาคารทั้งสองสร้างเสร็จ และเอาชนะอาคารวิลลิส (ตึกเชียร์ที่ชิคาโก) ด้วยยอดแหลมที่ทำให้อาคารแห่งนี้สูงกว่าตึกดังกล่าว 10 เมตร แต่สุดท้ายก็ถูกอาคารไทเป 101 เอาชนะไปได้เมื่อปี พ.ศ. 2551

อาคารแห่งนี้ก่อสร้างโดยเงินลงทุนของบริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย หรือ เปโตรนาส (Petroliam Nasional-PETRONAS) ภายในพื้นที่ของสนามม้า ซึ่ง ดร. มหาเธย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียต้องการเปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของกัวลาลัมเปอร์ และตั้งชื่อว่า Kuala Lumpur City Centre หรือ KLCC ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวจะมีทั้งสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อควาเรียม โรงแรม ศูนย์ประชุม สวนสาธารณะและมัสยิด

อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2535 โดยความคิดของมหาเธย์เอง ที่ต้องการสร้างสัญลักษณ์ให้กับประเทศมาเลเซีย โดยให้บริษัทของญี่ปุ่นก่อสร้างอาคารแรก และบริษัทเกาหลีก่อสร้างอาคารที่สอง นัยเพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน อาคารแห่งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณห้าหมื่นล้านบาท โดยมีจำนวนชั้นทั้งหมด 88 ชั้น พื้นที่ใช้สอยเกือบสี่แสนตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นสำนักงานของบริษัทเปโตรนาสเอง

ส่วนการออกแบบนั้นออกแบบโดย Cesar Peli ชาวอเมริกันเชื้อสายอาร์เจนตินาร์ ออกแบบโดยใช้หลักการของอิสลามเป็นหลัก โดยรูปตัดขวางของตัวอาคารเปนรูปดาวแปดแฉก และในทุกมุมจะใส่วงกลมเข้าไปอีกที และในชั้นที่ 42 นั้นจะมีสะพานเชื่อมระหว่างสองอาคาร และเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของอาคารนี้เลยทีเดียว ซึ่งในส่วนของสะพานนี้จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้

ที่มา : เว็บไซต์  topicstock.pantip.com