หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
คำค้น : แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน


1. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ

    ในสมัยโบราณนั้น ถ้ากษัตริย์พระองค์ใดทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็ทรงถือเอาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เช่น ทรงรับเป็นองค์องค์อุปถัมภ์การทำสังคายนาพระธรรมวินัย ทรงสร้างวัด วิหาร หรือดำเนินการจัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ซึ่งประเทศที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อมาก็กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาต่อไป เช่น ลังกา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย พม่า และไทย เป็นต้น

2. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นไปในลักษณะของการเผยแผ่ตามการอพยพของชาวเอเชียที่เดินทางไปทำมาหากินใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ด้วย แต่หลังจากตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึงปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปในลักษณะการตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การ เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯลฯ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกนิกายใช้สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ โฆษณา และทำหน้าที่ทางด้านสังคมสงเคราะห์

เกร็ดน่ารู้

     องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นองค์การพิเศษเพื่อเผลแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรดาสมาชิกรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมุ่พุทะศาสนิกชน
 3. เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 4. ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ในด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
 5. ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความกลมเกลียวกัน ในหมู่มนุษยืและความผาสุกให้แก่มวลชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการอันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกั


ที่มา : เว็บไซต์  aksorn.com

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก