หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ
คำค้น : การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและสมัยปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร?

          การเผยแผ่พระพุทธในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมี พระชนอยู่  คือเมื่อนับตั้งแต่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดยใช้วิธีเทศนาสั่งสอน  ดังที่ปราฏกในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  ท่านเลือกปัจจวัคคี ในการเทศนาสั่งสอนเป็นกลุ่มแรกเพราะท่านปัจจวัคคีเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ เดิมในการปฏิบัติอยู่แล้วคือได้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ครั้งยังเป็นผู้อุปฐาก  และมีความเชื่อเดิมอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์จะได้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของ โลก  ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว  4  เหล่า  คือผู้มีปัญญาสามารถที่จะบรรลุตามได้   จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนาคือไม่สามารถสั่งสอนได้   ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โดยสวนใหญ่แล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวมคือการเทศนาธรรมวินัย  ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  โดยใช้การสอนแบบเล่านิทานบ้าง  เปรียบเทียบบ้าง  ถามตอบบ้าง  เป็นต้น

          ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสาวกที่ได้สดับพระ ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ได้ท่อง จำไว้สืบต่อมา  พระสาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นก็ได้ใช้วิธีสอนหรือเผยแผ่พระธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์โดยการเทศนา  จนกระทั้งถึงปัจจุบัน  อีกอย่างในสมัยโบราณของเราศูนย์การเรียนของเราก็อาศัยวัด  พระราชวังในการเรียนการสอน ทำให้เกิดวิธีการสอนขึ้นโดยเริ่มตั่งแต่แบบโบราณคือการท่องจำพระธรรมวินัย  (เดียวนี้เรียกพระไตรปิฎก)  และแบบทดสอบความจำคือการสอบปากเปล่า  พัฒนามาเป็นการเขียนอย่างปัจจุบันนี้ 

          การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน     ด้วยความก้าวหน้าทางการศึกษา  และทักษะการใช้ภาษาของสมัยนี้มีความพร้อม  ได้มีการเขียนและพิมพ์ ตำรา  ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง  คือ  พระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา  อนุฏีกา  และแต่งตำราทางวรรณคดี  วรรณกรรม  วรรณศีล  ตำราวิชาการ  รวมถึงเว็บไซ้ร์ เป็นสือในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเพื่อเผยแผ่แก้ผู้ที่ต้องการศึกษา  หรือผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์  เป็นการเผยแผ่ให้ได้เข้าถึงหลักธรรมวินัยอย่างกว้างขว้างถูกต้องเป็นจริง  ตามหลักคำสอน  ปัจจุบันนอกจากพระภิกษุสามเณรจะยังคงใช้วิธีการสอนแบบสมัยเก่าแล้วคือการ เทศนา  ก็ได้นำเอาสือเทคโนโลยีเข้ามาช้วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย  มีทั้งทำเป็นสือแบบการ์ตูน  นิทานแผงคติธรรม  ละครชีวิตจริง เพื่อช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ปฏิบัติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ได้ยาวนานต่อไป

 

ที่มา : เว็บไซต์  guru.google.co.th

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก