โรคอุจจาระร่วง คือ คําขวัญโรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล

3 ตค. 55     481

โรคอุจจาระร่วง คือ คําขวัญโรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล
 

โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง คือ คําขวัญโรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นเหลว ถ่ายเป็นน้ำ มากกว่าวันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว

สาเหตุและกลไก
สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงชนิดเฉียบพลัน
1. การติดเชื้อ (พบได้บ่อยกว่าสาเหตุอื่น)
2. สารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
3. ยา
4. อื่นๆ เช่น พืชพิษ เป็นต้น

สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง
1. อาการเครียด หรือความกังวล
2. การติดเชื้อปรสิต
3. ตับอ่อน และลำไส้เล็กผิดปกติ
4. เนื้องอก มะเร็ง
5. อื่นๆ เช่น การขาดเอ็นไซม์แลคเตส (Lactase) หลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ทำให้การดูดซึมอาหารผิดปกติ

โรคอุจจาระร่วง คือ คําขวัญโรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อเอนเทอโรฮีโมเรจิกอีโคไล

กลไกการเกิดโรคอุจจาระร่วง
1. เกิดจากการที่มีสาร ซึ่งควรจะถูกดูดซึม แต่ไม่ถูกดูดซึม ค้างอยู่ที่ลำไส้ หรือรับสารภายนอก ที่ไม่ถูกดูดซึม และสามารถดึงน้ำจากลำไส้ เข้าหาตัวได้ โดยแรงดันออสโมติก
2. เกิดจากภาวะเยื่อบุลำไส้เล็ก ถูกกระตุ้นให้หลั่งน้ำ และอิเล็คโตรไลท์ออกมามาก จนเกินความสามารถ ที่เยื่อบุลำไส้จะดูดซึม
3. เกิดจากการหลั่งของน้ำ อิเล็คโตรไลท์ พลาสมา และเลือด จากเยื่อบุลำไส้ที่มีการอักเสบ
4. เกิดจากการเคลื่อนไหวของลำไส้ ที่ผิดปกติ
5. ภาวการณ์ดูดซึมกลับของน้ำ และเกลือแร่ ที่เสียไปจากโรค เช่น การตัดบางส่วนของลำไส้ออก

การรักษา และหลักการเลือกใช้ยา
1. ท้องเสียไม่รุนแรง และไม่ติดเชื้อ ให้ยาที่ออกฤทธิ์ ดูดซับ ฝาดสมาน หรือเพิ่มกากอาหาร หากมีอาการปวดมวน ในท้องร่วมด้วย ให้ยาที่ออกฤทธิ์ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้
2. ท้องเสียรุนแรง หรือมีอาการที่แสดงว่าคิดเชื้อ แนะนำให้ไปพบแพทย์
3. ท้องเสียเพราะความเครียด เป็นครั้งคราว ให้ยาออกฤทธิ์ ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ ถ้าท้องเสียเรื้อรัง เพราะความเครียด ให้ใช้ยากล่อมประสาท ตามคำแนะนำของแพทย์
4. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ท้องเสียไม่รุนแรง ให้ผงเกลือแร่ ไปละลายน้ำดื่มก็พอ
5. สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร ควรระวังการใช้ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ ยาที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และยาที่ออกฤทธิ์กล่อมประสาท

การรักษาแบบประคับประคอง
ให้น้ำ และอิเล็คโตรไลท์ทดแทน โดยเฉพาะรายที่เป็นรุ่นแรง ซึ่งมีการสูญเสียน้ำ และอิเล็คโตรไลท์มาก ถ้าให้ไม่เร็วพอ อาจเกิดไตวาย หรือช็อคได้

สูตรน้ำเกลือผสมเอง
- น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือป่น 1 ช้อนชา
- ละลายในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 ซีซี (1 ขวด สุรากลม)
- ไม่ควรให้ผู้ป่วยงดอาหาร และน้ำ เพราะการขาดน้ำ และสารอาหาร ยิ่งทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้า แต่ควรงดนม โดยเฉพาะผู้ที่พร่องเอ็นไซม์แลคเตส (Lactase)

แหล่งที่มา : websanom.com