ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์สําคัญของโลก

15 ตค. 55     863
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์สําคัญของโลกErdös นักคณิตศาสตร์ฟ้าประทาน

ชีวิตคนมีตนเองเป็นผู้กำหนด แต่จะมีสักกี่ชีวิตที่จะอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักโดยไม่อินังขังขอบกับสิ่งอื่นดังเช่น Paul Erdös ได้ อาจจะไม่เกินเลยไปที่จะเปรียบเสมือนว่าฟ้าได้กำหนดมา เพื่อให้ท่านได้ทำงานเพื่อวงการคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง (หมายเหตุ ชื่อของท่านอ่านตามสำเนียงฮังการีคร่าว ๆ เป็นไทยว่า พอล แอดิส) 


แอดิสเพนจรไปทั่วแดน ฟ้าคือบ้าน ไม่มีสมบัติพัสถาน หากมีความรักในคณิตศาสตร์ดั่งชีวิต วงการคณิตศาสตร์ดั่งเป็นครอบครัวของท่าน และเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ ประจักษ์ให้เห็นด้วยผลงานของท่านกว่า ๑๕๐๐ ชิ้น และผู้ร่วมงานมากกว่า ๔๐๐ คน 


เงินทุกเหรียญของท่านที่ได้มาจากแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ นั้น ท่านพร้อมที่จะหยิบยื่นให้กับนักคณิตศาสตร์ที่มีความขัดสน หรือให้เป็นรางวัลแก่ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่สร้างความก้าวหน้าแก่วงการได้ โดยไม่สนใจว่าจะเหลือเพื่อตัวท่านเองหรือไม่ อย่างไร


หลายต่อหลายคนกล่าวว่าท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในรอบร้อยปีที่ผ่านมา แต่ท่านมองชื่อเสียงและลาภยศดังเมฆหมอกที่มีแต่จะจางไป ความสุขใจที่แท้ของท่านอยู่จึงอยู่ที่การทำงานคณิตศาสตร์ที่ท่านรักอย่างแท้จริง


อัจฉริยะในวัยเยาว์
ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ประเทศฮังการี ประเทศเล็ก ๆ ทางยุโรปตะวันออก หากเข้มแข็งในระบบการศึกษา หลังจากที่ท่านเกิดเพียงหนึ่งปี สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้น ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า พ่อของท่านเข้ารับการเกณฑ์ทหารและถูกจับเป็นเชลยระหว่างการรบ 

แม้ท่านในเวลานั้นจะยังเยาว์แต่ความคิดอ่านเกินอายุ เห็นความเป็นอนิจจังของชีวิต จึงทุ่มเทความคิดในสิ่งที่ท่านคิดว่าหยั่งยืน นั่นคือความจริงทางคณิตศาสตร์ 

ด้วยอายุเพียงห้าขวบ ท่านได้เข้าใจแนวคิดของระบบเลขจำนวนลบด้วยตัวของท่านเอง หลังสงครามสงบ พ่อของท่านจึงได้กลับมาอีกครั้ง แต่ความคิดที่จะอุทิศตนในทางคณิตศาสตร์ของท่านยังไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านได้ฝึกฝนความคิดของท่านในวัยเยาว์ด้วยการตอบปัญหาในนิตยสาร Komal ซึ่งเป็นนิตยสารทางคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์อัจฉริยะมาประดับวงการหลายต่อหลายคน พ่อและแม่ของท่านซึ่งทั้งคู่เป็นครูก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง 

เมื่อเติบโตสู่ชีวิตนักศึกษา ท่านได้ทำการพิสูจน์ "ทฤษฎีบทของเชบีเชพ (Chebychev's Theorem)" ที่มีใจความว่า ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนับ n ใด ๆ ก็ตาม จะมีจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง n และ 2n เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้ n = 10 เราพบจำนวนเฉพาะ 11, 13 และ 17 ที่อยู่ระหว่าง 10 และ 20 แม้ว่าท่านไม่ได้เป็นคนแรกที่พิสูจน์ทฤษฎีนี้ แต่ท่านได้ใช้วิธีใหม่และยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างให้กับทฤษฎีที่มีชื่อเสียงนี้ได้ 


ท่านยังพิสูจน์ ข้อความเดาของชัวร์ (Schur's Conjecture) ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะว่าเป็นความจริง เพียงอายุที่ยังไม่ถึงยี่สิบ ท่านก็ผลิตผลงานสองชิ้นที่มีระดับถึงขั้นปริญญาเอกได้แล้ว 


 

แหล่งที่มา : vcharkarn.com