สาร cfc cfc คือ วิธีการลดปริมาณการใช้สาร cfc

13 พย. 55     7495

สาร cfc cfc คือ วิธีการลดปริมาณการใช้สาร cfc

สาร ซีเอฟซี กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

เราคงรู้สึกกันทั่วทุกคนว่า  อากาศทุกวันนี้ร้อนขึ้น  ซีเอฟซี  มีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น  และยังทำให้เกิดโรคต่าง ๆ อีกมาก  สาร ซีเอฟซี  มีมากเมื่อมีการใช้โฟม  เครื่องทำความเย็น  และโฟม  เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำลังใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย  เนื่องจากมีมาก  ราคาถูกและดูจะสะดวก 
            คุณสมบัติของสารซีเอฟซี  สารซีเอฟซี  เป็นสารไฮโดรคาร์บอน  ชนิดคลอโรฟูลออโรคาร์บอน  เป็นสารที่มีความเสถียร  หรือมีความเฉื่อยไปรวมตัวหรือทำปฏิกิริยากับสารตัวอื่นได้ง่าย  ไม่ค่อยติดไฟและระเหยได้ง่ายมีอุณหภูมิต่ำ 

 การใช้สาร ซีเอฟซี ในปัจจุบัน
1.      ใช้ในอุตสาหกรรมทำโฟม

2.      ทำเครื่องทำความเย็นในตู้เย็น  แอร์  และอื่น ๆ

3.      ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนของตัวบ้าน

4.      ใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์  เช่น  สเปรย์ปรับอากาศ

5.      ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร

6.      ใช้ผลิตเป็นฟูกที่นอน  และเบาะที่นั่ง

7.      ใช้ทำวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

*  จากข้อ 4-7  เป็นผลิตภัณฑ์จากโฟมที่ผลิตจากการใช้สารซีเอฟซี  เป่าเข้าไปในพลาสติกระหว่างขบวนการโพลีเมอไรเซชั่น  ทั้งในโฟมแข็งและโฟมอ่อน


สาร ซีเอฟซี ออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
            ยิ่งมีการผลิตสารซีเอฟซีมากเท่าใด  โอกาสที่จะถูกปล่อยสู่บรรยากาศจะยิ่งมากตามไปทั้งระหว่างขบวนการผลิต  ขณะใช้งานการหัก  ตัดโฟมซึ่งจะทำให้สารซีเอฟซีที่แทรกอยู่ถูกปล่อยออกมา  และสารซีเอฟซียังออกมาเมื่อมีการทำลายโฟมด้วยวิธีอื่น ๆ ด้วย


ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารซีเอฟซี
1.      เนื่องจากสารซีเอฟซีมีคุณสมบัติในด้านความเสถียรหรือความยืนยงของสาร ซีเอฟซี นี้  ทำให้คงอยู่ในบรรยากาศโดยไม่เสื่อมสลายได้เป็นเวลานาน  ทำให้มีการแผ่กระจายไปถึงบรรยากาศชั้นบน  (สตราโดสเฟียร์)  ในที่สุดสารซีเอฟซีก็ถูกทำลายด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและปล่อยคลอรีนออกมา  คลอรีนจะเข้าทำในปฏิกิริยากับโอโซนทันที  เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่  ซึ่งคลอรีนเพียง 1 อะตอม  สามารถทำลายโอโซนได้ถึงแสนโมเลกุล  ทำให้เกิดรูโอโซนขึ้นได้ในชั้นบรรยากาศของโลก  สารเคมีเหล่านี้ส่วนใหญ่ดูดรังสีความร้อนได้ดีอีกด้วย  จึงทำให้บรรยากาศของโลกร้อนขึ้นซึ่งเป็นการทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

2.      เมื่อบรรยากาศของโอโซนลดลง  รังสีอุลตร้าไวโอเลตจะเข้าสู่โลกมากขึ้นเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  ทำให้ผิวหนังไหม้  ตาพร่า  ตาเป็นต้อ  ผิวหนังเหี่ยวย่นก่อนวัย  มะเร็งผิวหนัง

3.      เมื่อโลกร้อนขึ้น  น้ำในมหาสมุทรจะขยายตัวทำให้เกิดน้ำท่วมทั่วไปได้  และมีผู้ป่วยด้วยความร้อนโดยเฉพาะผู้ชรา


แนวทางแก้ไข
            เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงตลอดจนปัญหา ความเจ็บป่วยของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้  จึงควรที่จะหาสารชนิดอื่น ๆ มาใช้แทนสารซีเอฟซี  และงดการใช้สารซีเอฟซี  อย่างเคร่งครัดซึ่งอาจทำได้ดังนี้

1.      ใช้สิ่งอื่นในการทำโฟม

2.      ใช้สารฉนวนกันความร้อนอื่น ๆ

3.      ใช้กระดาษแข็งหรืออื่น ๆ แทนโฟมแข็งในการกันแรงกระแทก

4.      ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำวัสดุเครื่องใช้ในบ้าน  เช่น  ใช้นุนในการทำฟูก  ที่นอนหรือเบาะนั่ง

5.      ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุอาหาร  เช่น  ใบตอง

6.      ใช้วัสดุอื่น ๆ แทนโฟมในการจัดทำป้ายโฆษณา  งานพิธีการ  การตกแต่งเวทีต่าง ๆ

 แหล่งที่มา : wept.org