สาร cfc เกิดจาก สารcfcกับภาวะโลกร้อน cfc ใช้ประโยชน์ทำอะไร

13 พย. 55     1328

สาร cfc เกิดจาก สารcfcกับภาวะโลกร้อน cfc ใช้ประโยชน์ทำอะไร

 สาร คลอโรฟลูโอคาร์บอน (CFC / Chlorofluorocarbon)

 
สาร CFC และ HCFC จัดเป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect), CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon) ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC) เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrochlorofluorocarbon) ซึ่งคำทั้งสองบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

สาร CFCและHCFC จัดเป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก(Greenhouse Effect)CFC ย่อมาจากคำว่า “คลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Chlorofluorocarbon) ส่วนสารเฮชซีเอฟซี (HCFC)เป็นตัวย่อที่มาจากคำว่า “ไฮโดรคลอโรฟลูโอคาร์บอน” (Hydrochlorofluorocarbon)ซึ่งคำทั้งสองบอกถึงส่วนประกอบอะตอมโมเลกุลของสาร

 
เนื่องจากสาร CFCและHCFC ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีทั้งนานาชาติ และของแต่ละประเทศการบัญญัติถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สารทั้งสองดังกล่าว ในประเทศทางยุโรปหลายๆประเทศ ได้มีการห้ามใช้สารทั้งสองเป็นสารทำความเย็นในการติดตั้งกับระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม พบว่าสารทำความเย็นเหล่านี้ถูกใช้ในการติดตั้งระบบเก่าส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้ว
 
CFCและHCFC ที่ถูกใช้เป็นตัวทำความเย็นอย่างแพร่หลาย คือR12, R22, และ R502
 
ข้อมูลหลัก:
ค่า ODP (Ozone Depletion Potential)คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นต่อชั้นโอโซน สารทำความเย็น R12 ที่ถูกใช้นั้นจะมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.0 และเปรียบเทียบได้เท่ากับผลกระทบที่มี
 
ค่า GWP (Global Warming Potential) คือ ตัวเลขที่ระบุถึงผลกระทบของสารทำความเย็นในการทำให้เกิดภาวะเรือน


แหล่งที่มา : cbs.grundfos.com