ทำไมเด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ วิจัย เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ เอเชียน เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษด้อยกว่ากัมพูชา

21 พย. 55     1093

ทำไมเด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ วิจัย เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ เอเชียน เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษด้อยกว่ากัมพูชา

 
เด็ก ไทย อ่อนภาษาอังกฤษด้อยกว่ากัมพูชา

ทำไมเด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ วิจัย เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษ เอเชียน เด็กไทยอ่อนภาษาอังกฤษด้อยกว่ากัมพูชา

เยาวชน ไทย อ่อนภาษาอังกฤษติดอันดับ 42 ของโลก จากทั้งหมด 44 ประเทศ ทั้งนี้เลขาธิการสภาการศึกษา เร่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศและประเทศบวกสาม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

อีก 3 ปีข้างหน้าประเทศ ไทย จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการสื่อสารกันในภูมิภาคถือเป็นสิ่งสำคัญ ากการ สำรวจของโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก เอดูเคชันเฟิสต์ หรือ อีเอฟ (EF) ระบุว่า เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษติดอันดับ 42 ของโลก จากทั้งหมด 44 อันดับ รอง จากกัมพูชาที่อยู่ในอันดับที่ 41 เวียดนามลำดับที่ 39 อินโดนีเซียลำดับที่ 34 และมาเลเซียอยู่ลำดับที่ 9 ผลการสำรวจนี้ แสดงให้เห็นชัดว่าทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยนั้นยังไม่สามารถสู้กับประเทศ อื่นๆได้

เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุว่า ประเทศ ไทย ไม่มียุทธศาสตร์และเป้าหมายในการเรียนภาษาต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนไม่ทราบว่าเรียนไปเพื่ออะไร ทำให้ต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนและในวงการศึกษา ไทย ขณะนี้มี เวลาไม่มาก สำหรับการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญ มาก

นอกจากนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การติดต่อในระบบงานราชการ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยการทำหนังสือราชการติดต่อนั้น ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 

และอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องเรียนรู้ได้อย่างน้อย 3 ภาษา นั่นคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และที่เพิ่มมานั้นคือภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการติดต่อสื่อสารทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว แต่ยังขาดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษา ซึ่งเลขาธิการสภาการศึกษา ระบุว่า โดยการศึกษาต้องนำไปเสริมทางด้านเศรษฐกิจด้วย ซึ่งหลายหน่วยงานต้องเร่งปลุกระดมให้มีการเรียนรู้ภาษามากขึ้น เพื่อเป็นผลพลอยได้ให้ประเทศไทยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย


แหล่งที่มา : VoiceTv