ประวัติเบนจามิน แฟรงคลิน ประวัตินักวิทยาศาสตร์ เบนจามิน แฟรงคลิน ประวัติของ เบนจามิน แฟรงคลินตั้งแต่เกิด

25 พย. 55     5111

ประวัติเบนจามิน แฟรงคลิน ประวัตินักวิทยาศาสตร์ เบนจามิน แฟรงคลิน ประวัติของ เบนจามิน แฟรงคลินตั้งแต่เกิด

 

 


เบนจามิน แฟรงคลิน 

ประวัติเบนจามิน แฟรงคลิน ประวัตินักวิทยาศาสตร์ เบนจามิน แฟรงคลิน ประวัติของ เบนจามิน แฟรงคลินตั้งแต่เกิด

ชื่อจริง

เบนจามิน แฟรงคลิน  (Benjamin Frankin)

ประวัติย่อ

นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน
ช่วงค.ศ. 1706 - 1790 (อายุ 84 ปี) มีธุรกิจ
หนังสือพิมพ์เป็นของตนเอง ในเมืองฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกา

ผลงานสำคัญ

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการประดิษฐ์
สายล่อฟ้า ได้พบความจริงว่าไฟฟ้าในอากาศ ทำให้เกิดฟ้าแลป
ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า จึงแนะนำผู้คนให้ใช้สายล่อฟ้าเพื่อป้องกัน
ฟ้าผ่า นอกจากนี้ เบนจามิน แฟรงคลินยังมีบทบาททางการเมือง
ในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เช่น เป็นตัวแทนของชาวอาณานิคมใน
อเมริกาเพื่อเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเรื่องการเก็บภาษี ต่อมาในปี
ค.ศ. 1776 เกิดสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกา แฟรงคลิน
ได้ช่วยร่างคำประกาศอิสรภาพและลงนามในคำประกาศอิสรภาพ
นั้นรวมถึงยังเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วยแหล่งที่มา : utdid.com