การ์ดวันแม่เก๋ๆ การ์ดวันแม่ สวยๆ โปสการ์ดวันแม่

7 สค. 56     1923

การ์ดวันแม่เก๋ๆ การ์ดวันแม่ สวยๆ โปสการ์ดวันแม่

 

 ทำอย่างไรเขียนการ์ดวัน แม่ ให้ประทับใจ

emb note view ทำอย่างไรเขียนการ์ดวันแม่ให้ประทับใจ

 

ทำอย่างไรเขียนการ์ดวัน แม่ ให้ประทับใจ

การ์ดวันแม่ แน่นอนจะต้องมีคำบรรยายเกี่ยวกับความรักที่มีต่อ แม่ และข้อความเหล่านั้นจะต้องมาจากความรู้สึกของลูกที่ต้องการบอกให้ แม่ ทราบ เพื่อส่งความรักความรู้สึกที่มีไปให้ถึงท่าน

 

1. หาการ์ดวันแม่ที่ยังไม่มีการเขียนคำบรรยายใด ๆ ลงไปหรือคุณอาจทำการ์ดทำมือขึ้นมาเองก็ได้

2. ในการเริ่มต้นเขียน คุณต้องเกริ่นนำด้วยประโยค เช่น “แม่ครับผมดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่” หรือ คุณอาจค้นหาบทกวีหรือกลอนต่างๆ  ในอินเทอร์เน็ตเข้าช่วยด้วย

3. รวบรวมความคิดและเขียนความรู้สึกของคุณที่มีต่อแม่ อาจเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์ความทรงจำดี ๆ หรือเขียนขอบคุณสิ่งต่าง ๆ ที่ แม่ มีให้มา เป็นต้น

4. ลงท้ายการเขียนด้วยการแสดงออกของความรักที่คุณใช้ร่วมกันกับแม่ของคุณ เช่น  ”ผมรักแม่” เป็นต้น

 

แหล่งที่มา : thaihowabout.com

 

ตัวอย่างที่ 1 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mom’s smiles can brighten any moment (รอยยิ้มของแม่ทำให้ทุกช่วงเวลาสดใส)

Mom’s hugs put joy in all our days, (อ้อมกอดของแม่ทำให้ทุกวันของเรามีแต่ความสุข)

Mom’s love will stay with us forever (ความรักของแม่คงคงอยู่ตลอดไป)

and touch our lives in precious ways…  (และนำชีวิตของเราไปในหนทางที่ควร)

The values you’ve taught, (สิ่งดีๆที่แม่สอน)

the care you’ve given, (ความห่วงใยที่แม่ให้)

and the wonderful love you’ve shown, (และรักยิ่งใหญ่ที่แม่มี)

have enriched my life (แต่งเติมชีวิตฉันให้มีค่า)

in more ways than I can count. (มากเกินกว่าที่ฉันจะนับได้)

I Love you Mom!  (ฉันรักแม่)

ขอขอบคุณที่มา : http://www.rakenglish.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 2 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

I’m writing you to tell you that I love you (ฉันกำลังเขียนเพื่อบอกแม่ว่าฉันรักแม่)

Something I hardly ever do. (บางสิ่งที่ฉันไม่เคยทำ)

I never tell you enough how much I love you (ฉันไม่เคยบอกแม่ว่าฉันแม่มากแค่ไหน)

and it’s something I must do. (และนี่คือสิ่งที่ฉันต้องบอก)

I need to let you know mother how (ฉันต้องการให้แม่รู้ว่าฉันรักแค่ไหน)

You really mean to me so I’m telling you now (แม่มีความหมายมากสำหรับฉันจริงๆ ดังนั้นฉันจึงบอกแม่ในตอนนี้)

you mean the world to me. (แม่เป็นโลกทั้งใบสำหรับฉัน)

I need to thank you for all you do for me. (ฉันขอขอบคุณทุกสิ่งที่แม่ทำให้ฉัน)

Your unconditional love toward me means a lot to me. (ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่มีค่ามากสำหรับฉัน)

ขอขอบคุณที่มา : http://www.rakenglish.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 3 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

I wish I could tell you, Mom (ฉันหวังไว้ว่าฉันจะสามารถบอกแม่)

how much you mean to me…. (ว่าแม่มีความหมายกับฉันแค่ไหน)

But there are no words to say (แต่ฉันไม่มีคำพูดใดใด)

how much I admire you… (เพื่อบอกว่ามากเท่าไร ที่ฉันชื่นชม)

how much I appreciate you… (มากเท่าไร ที่ฉันรู้ซึ่งถึงพระคุณ)

how much I thank you (มากเท่าไร ที่ฉันขอบคุณแม่)

for everything you’ve done. (สำหรับทุกสิ่งที่แม่ทำ)

ขอขอบคุณที่มา : http://www.rakenglish.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 4 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ – MOTHER|S ARE THE SWEETEST

Our mother is the sweetest and

Most delicate of all.

She knows more of paradise

Than angels can recall.

She’s not only beautiful

But passionately young,

Playful as a kid, yet wise

As one who has lived long.
Her love is like the rush of life,

A bubbling, laughing spring

That runs through all like liquid light

And makes the mountains sing.
And makes the meadows turn to flower

And trees to choicest fruit.

She is at once the field and bower

In which our hearts take root.
She is at once the sea and shore,

Our freedom and our past.

With her we launch our daring ships

Yet keep the things that last.

ขอขอบคุณเครดิต : Nick Gordon

===============================================================

ตัวอย่างที่ 5 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ – A WONDERFUL MOTHER

GOD made a wonderful mother,

A mother who never grows old;

He made her smile of the sunshine,

And He molded her heart of pure gold;

In her eyes He placed bright shining stars,

In her cheeks, fair roses you see;

God made a wonderful mother,

And He gave that dear mother to me.

ขอขอบคุณเครดิต : Pat O’Reilly

===============================================================

ตัวอย่างที่ 6 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ – A MOTHER|S LOVE

A Mother’s love is something

that no on can explain,

It is made of deep devotion

and of sacrifice and pain,

It is endless and unselfish

and enduring come what may

For nothing can destroy it

or take that love away . . .

It is patient and forgiving

when all others are forsaking,

And it never fails or falters

even though the heart is breaking . . .

It believes beyond believing

when the world around condemns,

And it glows with all the beauty

of the rarest, brightest gems . . .

It is far beyond defining,

it defies all explanation,

And it still remains a secret

like the mysteries of creation . . .

A many splendoured miracle

man cannot understand

And another wondrous evidence

of God’s tender guiding hand.

ขอขอบคุณเครดิต : Helen Steiner Rice

===============================================================

ตัวอย่างที่ 7 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ – WHEN YOU HAVE A MOTHER

When you have a mother

who cares so much for you

that anything you want

becomes her desires

When you have a mother

who is so understanding that

no matter what is bothering you

she can make you smile

When you have a mother

who is so strong that

no matter what obstacles she faces

she is always confident in front of you

When you have a mother

who actively pursues her goals in life

but includes you in all her goals

you are very lucky indeed

Having a mother like this

makes it easy to grow up

into a loving, strong adult

Thank you for being this kind

of wonderful mother.

ขอขอบคุณเครดิต : Susan P Schutz

===============================================================

ตัวอย่างที่ 8 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mommy, please don’t worry ’cause

I’m doing really well,

Even though I miss you on

This Happy Mother’s Day!

Wishing you were with me ’cause

In that case I could tell

You all the things that happened to me

While you were away.

I love you even though you can’t

Be with me just for now.

And I know you love me, too,

‘Cause I’m your little child.

And I’m sure that you will come

To me someday, somehow,

And I will see you look at me

And know that you have smiled.

ขอขอบคุณที่มา : http://กลอนวันแม่.whitemedia.org/

===============================================================

ตัวอย่างที่ 9 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ – What Rules The World (1865)

Blessings on the hand of women!

Angels guard its strength and grace,

In the palace, cottage, hovel,

Oh, no matter where the place;

Would that never storms assailed it,

Rainbows ever gently curled;

For the hand that rocks the cradle

Is the hand that rules the world.

Infancy’s the tender fountain,

Power may with beauty flow,

Mother’s first to guide the streamlets,

From them souls unresting grow–

Grow on for the good or evil,

Sunshine streamed or evil hurled;

For the hand that rocks the cradle

Is the hand that rules the world.

Woman, how divine your mission

Here upon our natal sod!

Keep, oh, keep the young heart open

Always to the breath of God!

All true trophies of the ages

Are from mother-love impearled;

For the hand that rocks the cradle

Is the hand that rules the world.

Blessings on the hand of women!

Fathers, sons, and daughters cry,

And the sacred song is mingled

With the worship in the sky–

Mingles where no tempest darkens,

Rainbows evermore are hurled;

For the hand that rocks the cradle

Is the hand that rules the world.

ขอขอบคุณเครดิต : William Ross Wallace

ที่มา : http://all-final.com/threads/4908/

===============================================================

ตัวอย่างที่ 10 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

I see you working hard for me

And wonder what it means:

Whether I will do the same

And give up my own dreams

To offer someone else my world,

A stranger from my womb,

And say: Here, take my life,

So you, not I, can bloom.

I often wonder at the depth

Of that cool sacrifice;

I know it can’t be “just because,”

Or simply to be nice.

ขอขอบคุณที่มา : http://www.poemsforfree.com/iseeu.html

===============================================================

ตัวอย่างที่ 11 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

It is so awesome, I can’t think

How I could make that choice,

Except I see something in you

That gives my own heart voice.

I see sometimes a happiness

Amid the stressed-out day

That no one else can hope to know

In any other way.

I feel it when you look at me

And understand sometimes

That things I do, I do for two,

And then your hard life shines.

And when I give you grief, I know

That all the bitter pain

Between a mom and growing child

Is simply like the rain

That alternates with sunny days,

Passion without end,

While underneath is more of life

Than we can comprehend.

And then I know, perhaps, why I

Like you might be so moved

To give my life to someone else,

And know that I have loved.

ขอขอบคุณที่มา : http://www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 12 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mothers are the place where love

Emerges from the earth,

And happiness rings out like bells

In honor of our birth.

Mothers are the sun that lights

For life our inner sky,

So we may know that we are loved

And need not question why.

ขอขอบคุณที่มา : http://www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 13 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

A mother’s love determines how

We love ourselves and others.

There is no sky we’ll ever see

Not lit by that first love.

Stripped of love, the universe

Would drive us mad with pain;

But we are born into a world

That greets our cries with joy.

ขอขอบคุณที่มา : http://www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 14 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

A villanelle for Mother’s Day

Should take me just about an hour:

Writing it is child’s play.

Because I know just what to say,

And rhyming’s quite within my power,

To write it should be child’s play.

Yet plain speech is not my way:

I look for leaves to shade my flower,

This villanelle for Mother’s Day.

I do not wish to sound too fey,

Obscure, mystic, gushy, sour–

Arggh! Writing’s never child’s play!

Yes, childish! To my dismay,

Far beyond the allotted hour,

This villanelle for Mother’s Day

Dawdles on. Let me just say

It plain: I love you, and so end our

Villanelle for Mother’s Day.

ขอขอบคุณที่มา : http://กลอนวันแม่.whitemedia.org/

===============================================================

ตัวอย่างที่ 15 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

How much I owe you for the kiss

That told me who I was!

The greatest gift–a love of life–

Lay laughing in your eyes.

Because of you my world still has

The soft grace of your smile;

And every wind of fortune bears

The scent of your caress.

Mothers are the moon that shines

Upon our black despair,

So even when we weep, we know

That someone’s always there.

Whatever fear, or stress, or pain

Might them to anger move,

We know that underneath the storm

We have, always, their love.

ขอขอบคุณที่มา : http://www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 16 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

A mothers like a ray of sunshine

Whose heart is just pure gold.

A mother beams with happiness

that’ll never grow old.

She’ll stay in my heart forever

As if she were inside

We’ve shared so many things,

We laughed, we smiled, we cried.

I love my mother very much

and still throughout the years

We share the mother daughter love,

and always when I fear,

I know I’ll always have my mother

somewhere very near!

ขอขอบคุณเครดิต : Morgan

ที่มา : www.mothersdaycelebration.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 17 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

How did you find the energy, Mom

To do all the things you did,

To be teacher, nurse and counselor

To me, when I was a kid.

How did you do it all, Mom,

Be a chauffeur, cook and friend,

Yet find time to be a playmate,

I just can’t comprehend.

I see now it was love, Mom

That made you come whenever I’d call,

Your inexhaustible love, Mom

And I thank you for it all.

ขอขอบคุณเครดิต : Maheenshah Mahnoo

ที่มา : www.mothersdaycelebration.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 18 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mother is a part of God.

Mother is a part of Love.

Mother is a part of our Strength.

Mother is a part of our Winning.

Mother is a part of who direct us to right path to proceed.

and ..and ..so on..

I Love my Mother very much…..

Don’t let ur Mother get away from u….

Happy Mother’s Day..

ขอขอบคุณเครดิต : www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 19 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mothers are the place where love

Emerges from the earth,

And happiness rings out like bells

In honor of our birth.

Mothers are the sun that lights

For life our inner sky,

So we may know that we are loved

And need not question why.

Mothers are the moon that shines

Upon our black despair,

So even when we weep, we know

That someone’s always there.

Whatever fear, or stress, or pain

Might them to anger move,

We know that underneath the storm

We have, always, their love.

ขอขอบคุณเครดิต : www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 20 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mothers and daughters

Were daughters and mothers

Not so long ago.

We give and take

And take and give

Along time’s endless row.

Love is passed

And love received

To be passed on again:

A precious heirloom

Twice, twice blessed,

A spiritual cardigan.

I’ll put it on

And treasure it,

The me I have received,

And when the roles

Reverse again,

I’ll have what I most need.

So may our love

Go on and on,

A hundred thousand years;

Mothers and daughters,

Daughters and mothers,

Through joys and other tears.

ขอขอบคุณเครดิต : www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 21 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

Mother of my loved one, hear my love

On this, a day when such sweet words are due.

Take to heart the heartfelt praise that you

Have long bestowed but wanted little of.

Even as waves hunger for the shore,

Resting their long yearnings on the sand,

So I have found in you a mother, and

Delighted in the sunlight at your door.

An accident of love brought us together,

Yet though I chose not, I would choose no other.

ขอขอบคุณเครดิต : www.poemsforfree.com

===============================================================

ตัวอย่างที่ 22 : กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

“Happy Mother’s Day” means more

Than have a happy day.

Within those words lie lots of things

We never get to say.

It means I love you first of all,

Then thanks for all you do.

It means you mean a lot to me,

And that I honor you.

But most of all, I guess it means

That I am thinking of

Your happiness on this, your day,

With pleasure and with love.

ขอขอบคุณเครดิต : www.poemsforfree.com

===============================================================

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกลอนวันแม่ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยที่เราจะส่งให้คุณแม่ของเรา กลอนความหมายดีๆ ซึ้งๆที่เราจะมอบให้คุณแม่ของเราในวันแม่นี้ อย่าลืมหาดอกไม้มะลิสวยๆไปกราบเท้าท่านพร้อมกลอนเพราะๆ วันแม่ปีนี้คงจะมีความสุขทั้งคุณแม่คุณลูกแน่ๆเลยค่ะ ^^