แผลร้อนใน แผลร้อนในปาก วิธีรักษาแผลร้อนใน

15 ธค. 55     721

แผลร้อนใน แผลร้อนในปาก วิธีรักษาแผลร้อนใน

 แพทย์จีนแบ่งลักษณะ แผล ในปากได้เป็น ๒ แบบ คือ 

๑. แบบแกร่ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภายนอกเป็นสำคัญ เช่น การกินอาหารที่เผ็ด ของทอด ของมันมาก เกิดการสะสมเป็น ความร้อนของหัวใจและม้ามมากเกินไป ความร้อนที่มากจะส่งผ่านเส้นลมปราณของกระเพาะ ม้าม และหัวใจ ไปทำให้เกิด แผล ในปากขึ้น และยังมีสาเหตุมาจากอารมณ์และประจำเดือนด้วย ซึ่งลักษณะของการกำเริบจะ มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ไฟกระเพาะและม้ามกำเริบ, ไฟหัวใจกำเริบ, เส้นลมปราณตับอุดกั้นไฟกำเริบ

๒. แบบพร่อง สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่เกิดจากภาวะยินพร่อง (ขาดธาตุน้ำในร่างกาย) ยินพร่องมักเกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทำงานมากเกินไป พักผ่อนไม่พอ ทำให้ขาดยินและไตของหัวใจ เกิดไฟจากภาวะพร่องขึ้นสู่เบื้องบนและ อาจเกิดจากการพร่องของพลังม้าม ทำให้การย่อยไม่ดี เกิดการอุดกั้นของน้ำและความชื้น ซึ่งลักษณะของการพร่องจะมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ไตยินพร่องไฟกำเริบ, ม้ามพร่อง ความชื้นอุดกั้น, พลังหยางของม้าม และไตพร่อง สรุปได้ว่า แผลในปากในทัศนะแพทย์แผนปัจจุบัน มักมุ่งเน้นไปที่สาเหตุจากภายนอกเป็นหลัก เช่น เป็นแผลจากเริม เป็นแผลจากเชื้อรา ก็รักษาตามสาเหตุและแก้อาการ

ถ้าเป็น แผล ที่มุมปาก ๒ ข้าง และขาดอาหารก็ให้การรักษาด้วยวิตามิน บี ๒ ส่วน แผล ร้อนในเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบอิมมูนของร่างกาย ก็เน้นการปฏิบัติตัว และแก้อาการ ถ้าเป็นแผลที่เรื้อรัง มีฝ้าขาวๆหนาๆ ไม่หายง่าย หรือเป็นมากกว่า ๓ สัปดาห์ ต้องระวังเรื่องมะเร็งในช่องปาก ซึ่งต้องตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ และทำการรักษาต่อไป

ในทัศนะแพทย์จีน แผลในปาก มักเกี่ยวข้องกับสมดุลของระบบเบญจธาตุของร่างกาย คือ กระเพาะ ม้าม หัวใจ ตับ ไต เป็นหลัก การรักษาแผลในปากต้องดูข้อมูลอาการต่างๆ ของร่างกายควบคู่ไปด้วย เพื่อหาสาเหตุหลัก เมื่อวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้ว จึงให้การรักษาด้วยการขับพิษร้อน ร่วมกับการปรับสมดุลควบคู่กันไปด้านหนึ่ง เพื่อรักษาโรค และทำให้อาการอื่นๆ ดีขึ้นด้วย อีกด้านหนึ่งเพื่อสร้างสมดุลของร่างกายและไม่ให้โรคมีการพัฒนามากขึ้น เน้นที่การแก้สมดุลภายในระยะยาว การดูแลสุขภาพและอาหาร อารมณ์ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องเหมาะสมกับแต่ละสาเหตุ อย่างไรก็ตามการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถบูรณาการให้เกิดคุณภาพใหม่ในการรักษา และป้องกัน การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของโรค ดีกว่าจะใช้องค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างตายตัวเฉพาะส่วน ภูมิปัญญาของตะวันออกและตะวันตกมิได้ดีหรือด้อยไปกว่ากันเท่าใดนัก


แหล่งที่มา : doctor.or.th