ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ชื่อประเทศในทวีปยุโรป สถานที่สําคัญของทวีปยุโรป

18 ธค. 55     3379

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ชื่อประเทศในทวีปยุโรป สถานที่สําคัญของทวีปยุโรป

 

 


ลักษณะเศรษฐกิจของ ทวีปยุโรป

ประเทศใน ทวีปยุโรป มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงมาก มีอาชีพที่สำคัญดังนี้
1. 
เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะปลูกพืชอาหาร เช่นข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง องุ่นพืชตระกูลส้ม
แหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ในเขตที่ราบใหญ่ มีการประมงในเขตทะเลเหนือแบ่งออกตามลักษณะเขตอากาศ คือ
1.1 เขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักรเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน มีการเกษตรแบบผสม คือการเพาะปลูกควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และเลี้ยงโคนม 
1.2 
เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกสอิตาลี กรีซ มีการปลูกพืชตระกูลส้ม องุ่น มะกอก มะนาว ข้าวสาลี ข้าวโพด สัตว์เลี้ยงคือ แพะ แกะ วัวเนื้อ
1.3 
เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตแห้งแล้งมีการเลี้ยง โคเนื้อ แพะ แกะ และ ม้า ในเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ เขตนี้มีการปลูกข้าวสาลีมากที่สุด 
1.4 
เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา มีอากาศหนาวเย็นมากบริเวณตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ เลี้ยงกวางเรนเดียร์เร่ร่อนย้ายที่ตามฤดูกาล
 การทำป่าไม้
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือป่าไม้สน เป็นไม้เนื้ออ่อนมีประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ แหล่งใหญ่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ สวีเดนฟินแลนด์ ตอนเหนือของรัสเซีย รัฐบาลของประเทศต่างๆใน ทวีปยุโรป ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่า และปลูกป่าทดแทน
การประมง 
แหล่งประมงที่สำคัญอยู่ในเขตทะเลเหนือเป็นเขตน้ำตื้นชายฝั่งทวีป มีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลผ่านทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีแหล่งปลาชุกชุม ชื่อ ดอกเกอร์แบงก์ (Dogger Bank)
2. 
การทำเหมืองแร่ทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากกว่าทวีปอื่นๆเพราะมีแหล่งแร่เหล็กและถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ 
แหล่งแร่ถ่านหินมีแหล่งสำคัญคือ
ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอังกฤษ 
ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส
ภาคกลางของเบลเยียม
ลุ่มแม่น้ำรูห์ในประเทศเยอรมนี
แคว้นไซลีเซีย ภาคใต้ของโปแลนด์
ประเทศอื่นๆ เช่นสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย
แหล่งแร่เหล็กมีแหล่งสำคัญคือ
ภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน
แคว้นลอเรนซ์ของฝรั่งเศส
คริวอยร็อกในสาธารณรัฐยูเครน

แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมมีอยู่ แหล่ง คือ
ในทะเลเหนือ ประเทศอังกฤษและนอร์เวย์เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ
ในประเทศโรมาเนียชายฝั่งทะเลดำและสาธารณรัฐยูเครนเป็นผู้ผลิต ที่สำคัญ

3. 
อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแหล่งอุตสาหกรรมจะอยู่บริเวณเมืองใหญ่ทุกประเทศและแหล่งที่มีแร่ธาตุหรือปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
3.1 ประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอยู่ในแหล่งถ่านหินคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เช่น เมืองเบอร์มิงแฮม แมนเชสเตอร์ เชฟฟิลด์ ผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าเครื่องจักร ยานพาหนะ เมืองกลาสโกว์ มีชื่อเสียงในการต่อเรือ 
3.2 
ประเทศฝรั่งเศส มณฑลอัลซาส ลอเรนซ์ เป็นแหล่งถ่านหินผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเมืองลีออง มีอุตสาหกรรมทอผ้า กรุงปารีส ผลิตน้ำหอม ออกแบบเครื่องแต่งกายผลิตรถยนต์
3.3 
ประเทศเยอรมนี บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ และแม่น้ำรูห์ ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร ยานพาหนะ บริเวณเมืองหลวงและเมืองท่า เป็นเขตอุตสาหกรรมต่อเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
3.4 
ประเทศอิตาลีบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโป ผลิตเหล็ก เหล็กกล้า ต่อเรือ เครื่องจักร ยานพาหนะ

4. 
พาณิชยกรรมมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศขึ้นมาหลายองค์กร ได้แก่อีซี (EC - European Community) เอฟตา (EFTA - European Free Trade Assosiation)

4.1 
สินค้าเข้า คืออาหาร วัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำมันเชื้อเพลิง
4.2 
สินค้าออก คือวัตถุสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม

5. 
การคมนาคมขนส่งมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง

5.1 
การคมนาคมทางบก ประเทศที่มีทางรถยนต์หนาแน่นที่สุด คือ เบลเยียมประเทศฝรั่งเศสได้ปรับปรุงความเร็วของรถไฟจนเป็นหนึ่งในจำนวนรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5.2 
การคมนาคมทางน้ำ มีคลองขุดที่สำคัญในเยอรมนี คือคลองคีล (Kielเชื่อมระหว่างทะเลเหนือ กับทะเลบอลติก 
5.3 
การคมนาคมทางอากาศมีเส้นทางการบินระหว่างเมืองใหญ่ อย่างทั่วถึง และมีเส้นทางการบินติดต่อกับทุกทวีปทั่วโลก

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ชื่อประเทศในทวีปยุโรป สถานที่สําคัญของทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป มีเนื้อที่ 9.94 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่เกือบจะเล็กที่สุดถัดจากทวีปออสเตรเลีย และมีขนาดเล็กกว่าทวีปเอเซียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดถึง 4 1/2 เท่า ทวีปยุโรป เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิคออฟแคนเซอร์ บริเวณใต้สุดของทวีปอยู่ในแนวเดียวกับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น อาณาเขตติดต่อของ ทวีปยุโรป มีดังนี้ คือ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก มีทะเลต่างๆ คือ ทะเลแบเรนต์ส ทะลคารา และทะเลขาว
 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับทวีปเอเซีย เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน แนวแบ่งเขตทวีปทั้งสองอย่างคร่าวๆ ถือตามแนว
ของเทือกเขาอูรัล แม่น้ำอูราล ทะเลแคสเปียน ทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส การแบ่งเช่นนี้ทำให้มี 2 ประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเซีย คือ รัสเซีย และตุรกี
 

ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลแคสเปียน เทือกเขาคอเคซัส ทะเลดำ ทะเลมาร์มะรา และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก มีทะเลต่างๆ คือ ทะเลนอร์วิเจียน ทะเลเหนือ ทะเลไอริส และทะเลบอลติก  
จำนวนและขนาดของประเทศ ทวีปยุโรปแบ่งการปกครองออกเป็น 46 ประเทศ พิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้ง สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ คือ    
1. กลุ่มยุโรปภาคตะวันตกและภาคกลาง
นับเป็นกลุ่มที่มีควมสำคัญมากตั้งแต่อดีต ในอดีตหลายประเทศในกลุ่มนี้มีอาณานิคมกระจายอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อโลกมากทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง มีความก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรม ประเทศในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้
กลุ่มประเทศบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ (บริเตนใหญ่ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์และเวลส์)
กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ประกอบด้วย ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก
 
กลุ่มประเทศที่ไม่มีอาณาเขตจดทะเล เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ได้แก่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และลิกเตนสไตน์
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือนอร์ดิก ได้แก่ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์
ประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี  
 

2. กลุ่มยุโรปใต้ ได้แก่ ประเทศที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของทวีป แบ่งออกเป็น4 กลุ่มย่อยดังนี้
·      บนคาบสมุทรไอบีเรีย ได้แก่ สเปน โปรตุเกส และอันดอร์รา
·      บนคาบสมุทรอิตาลี ได้แก่ ประเทศอิตาลี
·      บนคาบสมุทรบอลข่าน ได้แก่ กรีซ แอลบาเนีย ยูโกสลาเวีย
·      บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ มอนตา ซานมาริโน โมนาโก และนครวาติกัน
 
3. กลุ่มยุโรปตะวันออก เป็นกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเยอรมนี และตั้งเรียงรายตั้งแต่ทะเลบอลติกด้านเหนือลงมาถึงทะเลเอเดรียติกที่อยู่ด้านใต้ ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่เคยเป็นบริวารหรือได้รับอิทธิพลจากประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอยู่ในช่วงฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้แก่ โปแลนด์ เช็คและสโลวัก ฮังการี โรมาเนีย และบัลกาเรีย
 

4. กลุ่มประชาคมรัฐเอกราช สหภาพโซเวียตเคยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ที่สุดของยุโรป แต่จากเหตุการณ์ยึดอำนาจจากประธานาธิบดี มิลคาอิล กอร์บาชอฟ ในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม 2534 แม้ว่าการยึดอำนาจดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ก็เป็นผลให้ในท้ายที่สุด สหภาพโซเวียตได้กลายเป็นกลุ่มประชาคมรัฐเอกราช ซึ่งประกอบด้วย ประเทศรัสเซีย และ 13 สาธารณรัฐ ไม่รวมสาธารณรัฐจอร์เจีย สาธารณรัฐใหม่เหล่านี้มีการปกครองของตนเอง ไม่ขึ้นกับรัสเซียอีกต่อไป

แหล่งที่มา : study.eduzones.com , writer.dek-d.com
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต