หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การตั้งคําถามและตอบคําถาม wh-questios ตัวอย่างการตั้งคําถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยwh การตั้งคําถาม yes no question
คำค้น : งาน , ภาษาอังกฤษ , สัมภาษณ์งาน

การตั้งคําถามและตอบคําถาม wh-questios

  Wh- Question   คือ ประโยคคำถาม ที่ไม่ต้องการคำตอบว่า Yes หรือ No
แต่ต้องการเป็นรายละเอียด เวลาออกเสียง ท้ายประโยคไม่ต้องออกเสียงสูงขึ้น


การถาม-ตอบ Wh- Question จะแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ


1. ถามเกี่ยวกับประธานของประโยคว่าคือใครหรืออะไร
(ขึ้นต้นด้วย Who หรือ What)
คำตอบมักจะเป็นคำนาม
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.1 ถ้าประธานเป็นคน จะถามขึ้นต้นด้วยคำว่า Who โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้


Who + (Verb to be หรือ คำกริยาช่วย + คำกริยารูปเดิม หรือ คำกริยาช่อง 1) + (ส่วนเติมเต็ม) + ?
เช่น


Who is in the classroom? (ใครอยู่ในห้องเรียน)
=> John is in the classroom. (John อยู่ในห้องเรียน)
Who can speak Japanese? (ใครพูดภาษาญี่ปุ่นเป็น)
=> Ludda can speak Japanese. (ลัดดาพูดภาษาญี่ปุ่นเป็น)
Who rides a bicycle to school? (ใครขี่จักรยานมาโรงเรียน)
=> Somsak rides a bicycle to school. (สมศักดิ์ขี่จักรยานมาโรงเรียน)
Who goes to the market every morning? (ใครไปตลาดทุกเช้า)
=> Malee goes to the market every morning. (มาลีไปตลาดทุกเช้า)

1.2 ถ้าประธานเป็นสัตว์หรือสิ่งของ จะถามขึ้นต้นด้วยคำว่า What


โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้ What + (Verb to be หรือ คำกริยาช่วย + คำกริยารูปเดิม หรือ คำกริยาช่อง 1) + (ส่วนเติมเต็ม) + ?

เช่น
What is in the box? (อะไรอยู่ในกล่อง)
=> A pen is in the box. (ปากกาอยู่ในกล่อง 1 ด้าม)
What can sing? (อะไรที่ร้องเพลงได้)
=> Jim's bird can sing. (นกของ Jimร้องเพลงได้)
What plays football with John? (อะไรเล่นฟุตบอลกับ John)
=> A dog plays football with John. (สุนัขเล่นฟุตบอลกับ John)

2. ถามเกี่ยวกับกรรมของประโยคว่าคือใครหรืออะไร
(ขึ้นต้นด้วย Who หรือ What)
มักจะตอบด้วยคำนามหรือคำสรรพนาม
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

2.1 ถ้ากรรมเป็นคนจะถามขึ้นต้นด้วยคำว่า Who
โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้
Who + do หรือ does + ประธาน + คำกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
Who do you love? (คุณรักใคร)
=> I love you. (ฉันรักคุณ)
Who does Mr. White hate? (Mr. White เกลียดใคร)
=> He hates John. (เขาเกลียด John)

2.2 ถ้ากรรมเป็นสัตว์หรือสิ่งของจะถามขึ้นต้นด้วยคำว่า What
โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้
What + do หรือ does + ประธาน + คำกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเต็ม) + ?
เช่น
What do Tom and Tony eat every day? (Tom และ Tony ทานอะไรทุกวัน)
=> They eat noodles every day. (พวกเขาทานก๋วยเตี๋ยวทุกวัน)
What does Susan drink every morning? (Susan ดื่มอะไรทุกเช้า)
=> She drinks milk every morning. (หล่อนดื่มนมทุกเช้า)

3. ถามเกี่ยวกับส่วนขยายของกรรม เช่น ที่ไหน/เมื่อไหร่/อย่างไร ฯลฯ


(จะไม่ขึ้นต้นด้วย Who หรือ What)
อาจจะตอบด้วยคำ หรือกลุ่มคำ (วลี) เช่น

3.1 ถามขึ้นต้นด้วย Where ถ้าต้องการรายละเอียดว่า "ที่ไหน"


โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้
Where + do หรือ does + ประธาน + คำกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเต็ม) + ?


เช่น
Where do you go every Saturday? (คุณไปไหนทุกวันเสาร์)
=> I go to Chiangrai every Saturday. (ฉันไปเชียงรายทุกวันเสาร์)
Where does he go every Sunday? (เขาไปไหนทุกวันอาทิตย์)
=> He goes to Chiangrai every Sunday. (เขาไปเชียงรายทุกวันอาทิตย์)

3.2 ถามขึ้นต้นด้วย When ถ้าต้องการรายละเอียดเป็นเวลาว่า "เมื่อไหร่"


โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้
When + do หรือ does + ประธาน + คำกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเต็ม) + ?

เช่น
When do Tom and Tony watch TV? (Tom และ Tony ดูทีวีเมื่อไหร่=ตอนเวลาเท่าไหร่)
=> They watch TV at 8 o'clock. (พวกเขาดูทีวีตอน 8 นาฬิกา)
When does Tom watch TV? (Tom ดูทีวีเมื่อไหร่=ตอนไหน)
=> He watches TV at night. (เขาดูทีวีตอนกลางคืน)
When does Mary play basketball? (Mary เล่นบาสเก็ตบอลเมื่อไหร่=ตอนไหน)
=> She plays basketball in the evening. (เธอเล่นบาสเก็ตบอลตอนเย็น)

3.3 ถามขึ้นต้นด้วย How ถ้าต้องการรายละเอียดว่า "อย่างไร"


โดยใช้โครงสร้างประโยคคำถามดังนี้
How + do หรือ does + ประธาน + คำกริยารูปเดิม + (ส่วนเติมเต็ม) + ?


เช่น
How do you go to Bangkok? (คุณไปกรุงเทพอย่างไร=เดินทางโดยอะไร)
=> I go to Bangkok by bus. (ฉันไปกรุงเทพโดยรถโดยสารประจำทาง)
How does Somsri go to the market? (สมศรีไปตลาดอย่างไร)
=> She goes to the market on foot. (หล่อนเดินไปตลาด)

ตัวอย่างการตั้งคําถามภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยwh

 


การถามคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ Yes หรือ No เรียกคำถามประเภทนี้ว่า Question
word หรือ Wh-Question ได้แก่คำถามที่มักจะ ขึ้นต้นด้วย Wh เช่น What, Where , When, Why,
Whose, Which, Who, Whom ยกเว้น How , How much , How many , How long etc.
ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย Wh แต่ก็เป็นคำถามประเภท Question word หรือ Wh-Question เหมือนกัน


สรุปเป็นโครงสร้างใช้รูปประโยคำถาม ดังนี้

Wh+ was+ subject (singular)+ .............. ?
Wh+ were+ subject (plural)+ .............. ?
Wh+ did+ subject+ verb 1+ .............. ?What (noun) ( อะไร )
Where (ที่ไหน)
When (เมื่อไร)
Why (ทำไม)
Who (ใคร)
was
were
Subject + …………… ?
did Subject Verb 1 + …… ?
How ( อย่างไร เท่าไร)
How many + N (พหูพจน์) มากเท่าไร
How much + N (นับไม่ได้) มากเท่าไร
How long ( ยาว หรือ นานเท่าไร)
 


การใช้ question word ในการถามและตอบคำถามเมื่อกริยาในประโยคเป็น be ( verb to be ) ทำได้ ดังนี้

Wh+ was+ subject (singular)+ ................ ?
Wh+ were+ subject (plural)+ ................ ?

ตัวอย่าง (Example)

ประโยคคำถาม

A:Where

was he
she
it
I
last night?
were you
we
they
ประโยคคำตอบ

B:He
She
It
I
was at home last night.
You
We
They
were


การตั้งคำถามและตอบคำถามด้วย Wh – questions

ประโยคคำถาม
ประโยคคำตอบ
What was he two years ago? He was a student two years ago.
Where was he a student two years
ago?
He was a student at Thung Yai two
years ago.
When was he a student at Thung Yai? He was a student at Thung Yai two
years ago
.
Why was he a student at Thung Yai ? He was a student at Thung Yai because
he lived in Thung Yai
.
How long was he a student at Thung
Yai?
He was a student at Thung Yai for three
years
.
How many students were there at
Thung Yai two years ago?
There were nine hundreds students at
Thung Yai two years ago.
แบบฝึกหัด: ตั้งคำถามจากประโยคคำตอบต่อไปนี้

 
1. Somruedi was a student ten years ago. (What)
2. They were at the market yesterday. (Where)
3. He was at Bangkok last month. (When)
4. I was at the hospital because I was sick this morning. (Why)
5. There were fifty people at the party last night. (How many)


อย่าเพิ่งแอบดูเฉลยนะคะ


1. What was Somruedi ten years ago ?
2. Where were they yesterday?
3. When was he at Bangkok?
4. Why were you at the hospital this morning?
5. How many people were there at the party last night?การใช้ Question word ในการถามและตอบคำถาม เมื่อกริยาในประโยคเป็นกริยาแท้ทำได้ ดังนี้


Wh+ did+ subject+ verb 1+ .......................... ?


ประโยคคำถาม

A: Where

did
I
you
we
they
he
she
it
go
last night?
ประโยคคำตอบ
I
You
We
They
He / She
It
went
to the party last night.


การใช้ Question Words ในการถามและตอบคำถาม

ประโยคคำถาม
ประโยคคำตอบ
Where did you go last night ? I went to the birthday party last night.
When did you go to the birthday party ? I went to the birthday party last night.
Why did you go to your friend ‘s house
last night ?
I went to my friend ‘s house last night
because I went to her birthday party.
Who went to the birthday party last
night ?
I went to the birthday party last night.
How did you go to the birthday party
last night ?
I went to the birthday party last night
by car.
How many people were there in the
party?
There were about 50 people in the
party.
How much money did you pay for the I paid 500 baht for the present.
How long did you spend at the party? I spent three hours at the party.หลัง Wh Questions (What, Where, When, Why,…. ) ทั้งหลายจะตามด้วย
กริยาช่วย was / were แล้วตามด้วย ประธาน ( Subject ) และอาจจะมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได้
และถ้าหลัง Wh Questions (What, Where, When, Why,…. ) ทั้งหลาย ตามด้วยกริยา
ช่วย did แล้วตามด้วย ประธาน ( Subject )


แบบฝึกหัด: จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถามด้วยคำในวงเล็บ
1. Suda carried her books to school yesterday. (When)
2. She saw the accident. (What)
3. They had lunch here yesterday. (Where)
4. Nipon did his work well last week. (How)
5. Ladda was sad because she broke a cup. (Why)
6. There were forty students in the room yesterday. (How many)
7. He wanted some sugar. (How much)
8. It took me two hours to drive from Thung Song to Krabi. (How long)
9. She went to Bangkok four times last year. (How often)
10. They went to London. (Which city)


อย่าเพิ่งแอบดูเฉลยนะคะ


1. When did Suda carry her books to school ?
2. What did she see ?
3. Where did they have lunch yesterday ?
4. How did Nipon do his work last week ?
5. Why was Ladda sad ?
6. How many students were there in the room yesterday?
7. How much sugar did you want ?
8. How long did it take you to drive from Thung Song to Krabi ?
9. How often did she go to Bangkok last year ?
10. Which city did they go to?

การตั้งคําถาม yes no question

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   DB function failed with error number 2006
   MySQL server has gone away SQL=SELECT cn.id, cn.contentName FROM truepanya_maincontent AS cn WHERE cn.id in ('','0000') and cn.published = '1' Order by FIELD (cn.id, '','0000') LIMIT 0, 50
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก