ชาวอเมริกันให้การสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากเป็นประวัติการณ์

10 มีค. 54     540
ชาวอเมริกันให้การสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากเป็นประวัติการณ์

ผล สำรวจครั้งล่าสุดเปิดเผยว่า ชาวอเมริกันออกเสียงสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากถึงร้อยละ 74 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมา

ชาวอเมริกันให้การสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากเป็นประวัติการณ์

เมื่อ วันที่ 18 ถึง 21 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท Bisconti ได้ทำการศึกษาร่วมกับบริษัท GfK Roper ในนามของสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ (NEI) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 1000 คน ทางโทรศัพท์ ซึ่งผลการสำรวจได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของ ชาวอเมริกันที่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา การสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งการสำรวจครั้งแรกของ Bisconti พบว่ามีเพียงร้อยละ 49 ของชาวอเมริกันเท่านั้นที่สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์

แต่ ผลการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้ชายร้อยละ 80 และผู้หญิงร้อยละ 68 เห็นด้วยกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์อย่างมากมี ร้อยละ 33 ซึ่งมากกว่าผู้ที่คัดค้านถึงสามเท่า

ร้อย ละ 87 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า "พลังงานนิวเคลียร์จะมีบทบาทสำคัญต่อการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ในอนาคต” อีกร้อยละ 87 สนับสนุนให้ "มีการต่อใบอนุญาตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อยังคงมาตรฐานความ ปลอดภัยเอาไว้" ในขณะที่ร้อยละ 84 คิดว่า "ควรมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่ในอนาคต”

นอก จากนี้ ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า สหรัฐฯควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนอีกร้อยละ 28 ไม่เห็นด้วย และเมื่อถามว่ายอมรับได้หรือไม่หากสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ในพื้นที่โรง ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เดิม ร้อยละ 77 กล่าวว่ายอมรับได้ อีกร้อยละ 19 ไม่ยอมรับ

การ สำรวจยังพบว่าประชาชนให้การสนับสนุนอย่างสูง หากรัฐบาลสหรัฐจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงาน สะอาด รวมถึงการพัฒนาการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ร้อยละ 72 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลในด้านการจัดหาเงินประกันสำหรับ เทคโนโลยีดังกล่าว

ความ เชื่อมั่นของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มี อยู่ก็เป็นตัวเลขที่สูง เพราะเมื่อถามถึงการให้คะแนนความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าในระดับ 1 ถึง 7 ร้อยละ 73 ให้คะแนนอยู่ระหว่าง 5 – 7 ซึ่งมากกว่าสองเท่าจากการสำรวจเมื่อปี 1984 นอกจากนี้ร้อยละ 82กล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ดำเนินการอยู่”ปลอดภัย และมั่นคง”

ใน ขณะที่คนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59 กล่าวว่าการเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วในพื้นที่โรงไฟฟ้าจนกว่าที่จะนำไป กำจัดอย่างถาวรมีความปลอดภัย อีกกว่าร้อยละ 80 คิดว่ารัฐบาลกลางควรเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า จนกว่าจะย้ายไปเก็บยังพื้นที่จัดเก็บถาวรต่อไป

ชาวอเมริกัน ร้อยละ 79 กล่าวว่าพวกเค้าสนับสนุนแผนในการรีไซเคิลแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเพื่อใช้ผลิต ไฟฟ้าให้มากขึ้นและช่วยลดปริมาณกากของเสียลง มีเพียงร้อยละ 16 ที่ต่อต้านแผนนี้

นาง Ann Bisconti ประธานบริษัท Bisconti ได้ให้ความเห็นต่องานวิจัยนี้ว่า "การสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ที่มากมายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้น เกิดจากความกังวลของผู้คนที่มีต่อความต้องการใช้พลังงานในอนาคตที่เพิ่มมาก ขึ้น และเป้าหมายที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบังเอิญสอดคล้องกับแถลงการณ์ของท่านประธานาธิบดีบารัค โอบามาและกลุ่มผู้นำประเทศที่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แห่งใหม่อย่างเต็มที่” นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่า “คำแถลงนโยบายของประธานาธิบดีและการแถลงการณ์ต่อมาเรื่องการค้ำประกันสิน เชื่อสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่ในรัฐจอร์เจียร์ก็เป็นการยก ประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ในใจของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด”

ที่มา World Nuclear News