เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต

14 มีค. 54     1474

เทคโนโลยีการจำลองการออกแบบถนนเสมือนจริง

(Virtual Road Design)บัดนี้ขบวนการออกแบบก่อสร้างถนน ได้เปลี่ยนแปลงได้แล้ว เนื่องจากมีผู้ค้นคิดนวัตกรรมการออกแบบถนนเสมือนจริง (Virtual Design) ทำให้ขบวนการออกแบบก่อสร้างได้ร่นระยะเวลาการทำงานลงมาได้มาก และสามารถศึกษาผลกระทบจากการออกแบบก่อสร้างถนนได้ก่อน และจัดของบประมาณในการก่อสร้างได้ครั้งเดียว จากรูปแบบการทำงานแบบเดิมที่เริ่มจากหัวมาท้ายจากท้ายย้อนกลับมาที่เริ่มต้น ทำงานกันหลายๆรอบ

การออกแบบถนนแบบ เสมือนจริงนี้เป็นการนำเอา GIS หรือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาลงในโปรแกรม UC win/Road แล้วออกแบบถนนใน template ว่าถนนที่ต้องการออกแบบก่อสร้างมีกี่เลน มีขอบทางเท่าไร และมีป้ายจราจรเป็นอย่างไร หากนำไฟล์ Terrain ที่มีระดับของพื้นดินเดิมด้วยแล้ว ก็จะทำให้สามารถออกแบบรูปตัดตามยาว และ รูปตัดขวางของถนนได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกำหนดความเร็วจำกัดของรถยนต์ ทำให้ได้การออกแบบถนนทางโค้ง (Super Elevation) ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยวิศวกรโยธานั้นสามารถที่จะใส่รายละเอียดต่างๆให้เสมือนจริงมายิ่งขึ้น เช่น ต้นไม้ข้างทาง ป้ายจราจร ทางขึ้นลงทางด่วน ตึกรามบ้านช่อง เป็นต้น

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต

แล้วโปรแกรมสามารถสร้างเป็นเมืองชุมชน 3 มิติ ให้อัตโนมัติ ทำให้วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นผลงานออกแบบถนนของตนได้ทันที สามารถนำไปเสนอของบประมาณทั้งเป็นรูป 3 มิติ และเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แบบ (Animation)  โดยไม่ต้องเสียเวลามากและไม่ต้องใช้ทักษะในการใช้โปรแกรมหลายๆ โปรแกรมให้เสียเวลาอีกต่อไป และที่สำคัญหากมีการแก้ไขงานออกแบบ ก็จะสามารถทำภาพขึ้นมาใหม่ได้อีกในพริบตา
เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต


การออกแบบเสมือนจริงนอกจากจะทำให้วิศวกรโยธานั้นมองเห็นภาพถนน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแล้ว บัดนี้ก็ยังสามารถต่อเข้ากับเครื่องทดสอบขับขี่รถยนต์เสมือนจริง (Driving Simulator) ได้ทันที ทำให้สามารถทดลองขับขี่รถยนต์กับงานที่เพิ่งออกแบบถนนเสร็จไปได้ก่อนการก่อ สร้างจริง
เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต

โดยหากเมื่อทดสอบแล้ว พบว่า มีจุดใดที่จะต้องออกแบบปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เช่น การวางป้ายจราจร จุดตัดที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือ กำแพงกั้นเสียงทางด่วน หากเป็นคอนกรีตอาจทำให้บดบังทัศนวิสัยการขับขี่ได้ ก็สามารถแก้ไขเป็นวัสดุโปร่งใสแทน เป็นต้น


สำหรับเครื่องทดสอบขับขี่รถยนต์เสมือนจริงนี้มีหลายประเภท ตั้งแต่ระดับเล่นเป็นเกมส์แข่งรถยนต์ ไปจนถึงการทดสอบขับขี่รถยนต์ในระดับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้ ซึ่งมีแกน 6 แกน เพื่อให้มีความเสมือนจริงกับการขับขี่รถยนต์มากยิ่งขึ้น สำหรับที่แนะนำนี้ผลิตจากบริษัท Forum 8 Co.,Ltd. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และนิยมใช้กันมากที่สุดในประเทศ ทั้งวิศวกรโยธา และ บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกเลือกใช้ เช่น TOYOTA เป็นต้น
เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต


โดยหากทดสอบการขับขี่รถยนต์เสมือนจริงแล้ว หากต้องการนำไปออกแบบเขียนแบบงานวิศวกรโยธาต่อก็สามารถส่งเข้าไปยังโปรแกรม วิศวกรรมโยธา เช่น Autocad Civil 3D หรือ Bentley ได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มเขียนแบบกันใหม่อีกหลายๆรอบ

นวัตกรรมการออกแบบถนนเสมือนจริงสมัยใหม่นี้ นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่จะช่วยให้วิศวกรโยธาสามารถออกแบบถนนได้ อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและมีความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นำเสนอผลงานแก่ประชาชนในการของบประมาณ ทำประชาวิจารณ์ หรือแม้กระทั่งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้เป็นอย่างดี
ที่มา www.thaicontractors.com