ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

5 พค. 54     705

การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

 

     Windows XP

      สําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นให้ไว้ตั้งแต่แรกจะเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหน้าแรกของเว็บนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
      ให้เตรียมแผ่น CD ของ Windows XP เอาไว้
      สําหรับคนที่ลงฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นเอาไว้แล้ว(โดยไม่รู้ตัว) แต่ยังเขียนไม่ได้ จะเห็นตัวหนังสือหน้าแรกของเว็บนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น
      ให้ข้ามไปทําขั้นตอนที่ 7 ได้เลย

      1. กดปุ่ม start ในเมนูบาร์ด้านล่างแล้วเลือก Control Panel เพื่อลงฟอนต์ดังรูป 1

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 1

2. กดเมาส์เลือก Date, Time,Language, and Regional Options ดังรูป 2

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 2

3. กดเมาส์เลือก Regional and Language Options ดังรูป 3

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 3

4. กดเมาส์ที่ปุ่ม Languages ดังรูป 4

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 4

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 5

5. เลือกช่อง Install files for East Asian Language ดังรูป 5 แล้วกด OK หลังจากนั้นระบบจะสั่งให้เราใส่แผ่น CD ของระบบปฎิบัติการ Windows XP ให้ใส่ CD เข้าไปและทําตามขั้นตอนที่ถูกสั่งทุกอย่าง หลังเสร็จสิ้นการลงฟอนต์จาก CD แล้วระบบอาจจะสั่งให้ restart เครื่อง

6. ลากเมาส์ไปไว้ที่ปุ่มเปลี่ยนภาษา(EN/TH) ด้านล่างของวินโดว์ ดังรูป 6

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 6

7. กดปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือก Settings... ดังรูป 7

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 7

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 8

8. กดปุ่ม Add... เพื่อเพิ่มฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นให้ระบบปฎิบัติการ ดังรูป 8

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 9

9. เลือกฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นจากลิสต์ ดังรูป 9 และ 10

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 10

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 1110. กดปุ่ม OK

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 12

11. กด OK อีกครั้งหนึ่งเพื่อจบการติดตั้งฟอนต์

12. เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงตัวเปลี่ยนภาษา(EN/TH/JP) แล้วกดเมาส์ปุ่มซ้ายมือ ถ้ามีคําว่า JP Japanese ดังรูป 13 แสดงว่าสามารถใช้ฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 13

Windows 2000

ขั้นตอนต่างๆจะเหมือนกับการติดตั้งบน Windows XP แต่คําว่า Setting ในข้อ 7 จะเป็นคําว่า Properties

Windows 98/Me

1. ดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นได้จากเว็บ ที่นี่

หมาย เหตุ เว็บของ Microsoft ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟอนต์จะเปลี่ยนชื่ออยู่บ่อยๆถ้าเข้าไม่ได้ลองใช้ search engine เช่น www.google.com ค้นหา โดยพิมพ์ keyword คําว่า Japanese Font IME download

ในหน้าเว็บไซต์ข้างบนนี้ หา Link ที่มีชื่อว่า install Global IME 5.02 here. ซึ่งจะอยูในบรรทัดของ Users without Office XP ดังรูป 14

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 14

2. เลือกฟอนต์ของภาษาญี่ปุ่น Japanese-with Language Pack ดังรูป 15

ภาษาญี่ปุ่น การติดตั้งฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น ใน windows xp , 2000 , 98/me

รูป 15

3. กด Next เพื่อทําการดาวน์โหลด จะโหลดเอามาเก็บไว้ที่ไหนเลือกและจําตําแหน่งของ Folder นั้นๆให้ดี

4. รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ สําหรับคนที่เน็ตช้าให้ไปทานข้าวรอได้เลย

5. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะมีชื่อว่า JAMONDO.exe ใช้เมาส์ double click ที่ไฟล์นี้แล้วทําตามขั้นตอนที่ถูกสั่ง

6. restart เครื่อง

7. ลองเข้าไปที่เว็นที่สามารถเขียนตัวอักษรลงได้เช่น เว็บบอร์ดของ www.hokutoda.com

8. กดเมาส์ในที่ที่ให้เขียนกระทู้ แล้วลองเลือกฟอนต์เหมือน ขั้นตอนที่ 12 ของการลงฟอนต์บน Windows XP

คําถามที่ถามบ่อย

ไม่มีแผ่น CD ของ Windows XP/2000
เครื่องทุกเครื่องถ้าซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายจะมีแผ่น CD ของระบบปฎิบัติการให้เสมอ ถ้าไม่มีแต่อยากใช้ภาษาญี่ปุ่นก็ต้องหามาให้ได้ไม่ว่าจะซื้อเองหรือขอยืม เพื่อน หรือไม่ก็ เลิกล้มความตั้งใจได้เลย

ดาวน์โหลดไม่ได ้
ถ้า Link ของทาง Microsoft ที่เปิดให้บริการดาวน์โหลดฟอนต์ต่างๆไม่เปลี่ยนแปลง หรือ มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิด ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น แต่สมมติว่าไม่ว่าจะทําอย่างไร ก็เข้า Link ที่เขียนเอาไว้ไม่ได้ ให้สํารวจดูว่า ISP(Internet Service Provider) ที่เราขอใช้บริการนั้นอนุญาตให้ท่องเว็บที่ไม่ใช่เว็บภายในประเทศได้หรือไม่

ทําไมเขียนได้แต่บนเว็บแต่เขียนบน Word ไม่ได้
ซอฟต์แวร์ (ที่ไม่ใช่เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) รุ่นเก่าๆโดยเฉพาะบน Windows 98/Me จํานวนมากไม่สนับสนุนการใช้งานฟอนต์ภาษาญี่ปุ่น เช่น Microsoft Office 97 ถ้าต้องการใช้งานบน Microsoft Word ให้เปลี่ยนไปใช้ Microsoft Office 2000 ขึ้นไป ถ้าเครื่องที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงพอแนะนําให้เปลี่ยนไปใช้ Windows XP หรือ 2000 แทน โดยลง Microsoft Office 2000 ขึ้นไปด้วย

ทําไมเขียนบน MSN ไม่ได ้
ปัญหานี้ส่วนมากเกิดจาก ไม่มีฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นในเครื่อง สังเกตได้โดยการเปิดหน้าแรกของเว็บนี้ดูซึ่งจะเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเป็น รูปสี่เหลี่ยม หรือไม่ก็เนื่องจากใช้ Windows 98/Me
ปัญหานี้แก้ได้โดยลงฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นตามที่เขียนเอาไว้ข้างบน(สําหรับคนที่ ใช้ Windows XP/2000) หรือเปลี่ยนไปใช้ Windows XP/2000 (สําหรับคนที่ใช้ Windows 98/Me)

 

 

ฟ้อนต์ญี่ปุ่น , โหลดฟ้อนต์ญี่ปุ่น , ฟอนต์ญี่ปุ่น , การติดตั้งฟอนต์ญี่ปุ่น , การติดตั้งฟอนต์ญี่ปุ่นใน windows xp , การติดตั้งฟอนต์ญี่ปุ่นใน windows 2000 , การติดตั้งฟอนต์ญี่ปุ่นใน windows 98/me

ที่มา www.arukithai.com