ทําวันนี้ให้ดีที่สุด สํานวนภาษาอังกฤษ แปลสํานวนภาษาอังกฤษ

11 พย. 54     882

ทําวันนี้ให้ดีที่สุด สํานวนภาษาอังกฤษ    แปลสํานวนภาษาอังกฤษ

สำนวนภาษอังกฤษ ดังกล่าว ข้างล่างนี้ แปล หรือ ให้ความหมาย ที่ว่า "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด "

Be yourself and do your best.
Time waits for no man, today is the best.
Keep the stone rolling.
River runs through.
Never the same river twice.
A river never sleeps.
Keep moving.

I'll do my best.

So do the best today

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ก็จะยิ้มรับและภูมิใจในความพยายามของตน
Do your best for today, whatever will be tomorrow, we will smile and be proud of yourself.

--------------------------------

Self-conquest is the greats of victory.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ: การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

• So much to do ,so little done.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

• Heaven ne'er helps the men who will not act.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

• Never give advice unless asked.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

• Nevre give advice in a crowd
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

• Grey hair is a of age, not of wisdom.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

• Well begun is half done.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

• A bird in the hand is worth two in the bush.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

• Birds of a faether will flock together.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

• Blood is thicker than water.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:เลือดข้นกว่าน้ำ

• Better is half a loaf than no bread.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

• While I breathe , I hope.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

• When tha cat's away the mice will play.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคะนอง

• Spare the rod and spoil the child.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

• It is a wise father that know his own child.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

• The less men think, the more they talk.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

• A bad officer is more danggerous than hundred bandits.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

• Disappointment is the nurse of wisdom.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

• No one can disgrace us but ourselves.
แปลสํานวนภาษาอังกฤษ:ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง