แปลสํานวนภาษาอังกฤษเป็นไทย สํานวนภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

11 พย. 54     1912

แปลสํานวนภาษาอังกฤษเป็นไทย    สํานวนภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

1. big cheese

ถ้าใครได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น Big cheese แสดงว่าคนนั้นมีความสำคัญอย่างมากหรือ เป็นผู้นำ

- He is a big cheese in his company so you should be very nice to him.

2. bring home the bacon

หมายถึง หารายได้เข้าครอบครัว

- He has been working very hard trying to bring home the bacon. He has no time to do anything else.

3. butter up

หมายถึง ประจบประแจง

- He spends most of his free time trying to butter up his boss so he would get a promotion.

4. cry over spilt milk

หมายถึง เสียแล้วให้เสียไป, อย่าไปใส่ใจกับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

- Don’t cry over spilt milk. The past is past and you can’t do anything to change it.

5. eat humble pie

หมายถึง รู้จักถ่อมตัว

- Our boss was forced to eat a humble pie after everyone realized that he made the wrong investment last year.to stuck up หมายถึง หัวสูง หรือ หยิ่งto be stuck with หมายถึง ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง หรือ หนีไม่พ้นto be stuck for something หมายถึง ขาดแคลนto be stuck on someone หมายถึง ชื่นชอบ หรือ รักto swing into action หมายถึง จัดการทันทีto swing for it หมายถึง ได้รับโทษnot enough room to swing a cat หมายถึง พื้นที่คับแคบto be in full swing หมายถึง เต็มที่


to be sick of (something) หมายถึง เบื่อหน่าย (อะไรบางอย่าง)


sickening หมายถึง น่ารังเกียจ หรือ น่าเอือม


COLD FEET หมายถึง ไม่กล้าหรือกังวลใจTO BE LEFT COLD หมายถึง ไม่ดึงดูดความสนใจCOLD SHOULDER หมายถึง แสดงความไม่เป็นมิตรwith open arms ต้อนรับอย่างปลาบปลื้ม อย่างเต็มใจcall a spade a spade พูดจาตรงไปตรงมา
in one ear and out the other เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

It's small world โลกแคบ

kill two birds with one stone ยิงทีเดียวได้นกสองตัว

Lick someone's boots เลียแข้งเลียขา

lock the stable door after the horse is stolen วัวหายล้อมคอก

look for a needle in a haystack งมเข็มในมหาสมุทร

look like a drowned rat เหมือนลูกหมาตกน้ำ

put one's foot in it แกว่งเท้าหาเสี้ยน

root and branch ถึงรากถึงโคน

scapegoat แพะรับบาป

show the white flag ยกธงขาว

sweet talk ปากหวาน

thin as a rake ผอมเหมือนไม้เสียบผี

a cat and dog life ขมิ้นกับปูน

a double –edged sword ดาบสองคม

Build castles in the air สร้างวิมานในอากาศ

Diamond cut diamond เพชรตัดเพชร

Hang by a thread แขวนอยู่บนเส้นด้าย

in two minds สองจิตสองใจ

play with fire เล่นกับไฟ

a dirty old man เฒ่าหัวงู

Two-faced ตีสองหน้า

an old flame ถ่านไฟเก่า

before someone's eyes ต่อหน้าต่อตา

bone idle (lazy) ขี้เกียจสันหลังยาว

born yesterday เด็กเมื่อวานซืน

dead to the world หลับเป็นตาย

dog in the manger หมาห้วงก้าง

Green eyed อิจฉาตาร้อน

Heads and tai โยนหัวโยนก้อย