คําด่าภาษาใต้ , ด่าภาษาใต้ , ภาษาใต้ คําด่า

30 เมย. 55     48785

 

คําด่าภาษาใต้ , ด่าภาษาใต้ , ภาษาใต้ คําด่า

 

 วันนี้ หลวงเผียก อีพาไปเที่ยวโสราด (อย่าลืมออกสำเนียงโสราดนะครับ) มีคำทางแถวโสราดรวมถึงหนอม ผลูดไปถึงชุมพร ยกตัวอย่าง " พี่หลวงมาเมื่อหรือ ไม่ได้เจอกันนาน พันปรือบ้าง หยูเครง " 
พี่หลวงตอบว่า " สาคลายไอ้น้องบาวเห่อ " คำแปล คือ 
    1 ผลูด แปลว่า พรวดพราด, ถลำ 
    2 เมื่อหรือ แปลว่า เมื่อไร 
    3 พันปรือ แปลว่า เป็นอย่างไร, เป็นไง 
    4 หยูเครง แปลว่า ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ 
    5 สาคลาย แปลว่า ค่อยยังชั่ว, พอใช้ได้

    วันนี้เท่านี้ก่อนหลวงเผียกแขบไปตัดหยางหลาว 
    แถม แขบ กับ หลาว บก.ช่วยแปลให้กันตะ

 

ว่าพรือ = ว่าไง 
พันนั้น = แบบนั้น 
พันนู้ = แบบโน้น 
พันนี้ = แบบนี้ 
ไอไหร = อะไร 
ม้ายโหร่ = ไม่รู้

ย่ดหรี้แม๋ 
ฮั่วด๋อ 
เย่ดผ๋อ 
ซัดม่า 
ผ๋อมรึ่งต๋าย 
เย่ดหรี้หย่าย 
หรี้แต๊ด 
ถ่าวผ๋อมรึ่งต๋าย 
หล่วนแต๊ดแม๋

 

แหล่งข้อมูล http://bbs.pramool.com