ภาษาใต้หมวดผลไม้ ส้มโอ ภาษาใต้ ผลไม้ภาษาใต้

30 เมย. 55     84479

 

 

ภาษาใต้หมวดผลไม้ ส้มโอ ภาษาใต้ ผลไม้ภาษาใต้

 

รวมมิตร: ผลไม้

จะเว้นไม่กล่าวถึงชื่อผลไม้ในภาษาถิ่นก็กระไรอยู่ เลยอยากชวนคนเหนือคนใต้มาร่วมกันทำตารางคำเรียกชื่อผลไม้ในภาษาถิ่น (เอาเฉพาะคำที่ไม่เหมือนหรือคล้ายภาษากลาง) ขอเริ่มจากที่นึกได้ก่อนละกัน เพิ่มรายการได้ตามสะดวกนะครับ (edit post เอาแบบ wiki เลย)

กลางเหนืออีสานใต้ตะวันออก
ฝรั่ง หมะก้วย,หมะมั่น,หมะแก๋ว หมากสีดา ย่าหมู,ชมพู่ -
น้อยหน่า น้อยแน้ หมากเขียบ - -
มะละกอ หมะก้วยเตด หมากหุ่ง ลอกอ -
สับปะรด หมะขนัด หมากนัด สับรด,ยานัด,มะลิ สัมมะรด,ลักกะตา
ขนุน หมะหนุน หมากมี้ [มี่] หนุน -
ฟักทอง - หมากอึ น้ำเต้า -
พุทรา หมะตัน หมากทัน - -
ชมพู่ - - น้ำดอกไม้ -
ละมุด หมะมุด - มุดหรั่ง,สวา -
ฟัก - - ขี้พร้า -
มะม่วงหิมพานต์ - - หัวครก,เล็ดล่อ,ยาร่วง,กาหยู -

หมายเหตุ

  • ภาษาอีสาน: ใช้คำว่า "หมาก" หรือ "บัก" เรียกผลไม้ เช่น หมากม่วง หรือ บักม่วง หมายถึงมะม่วงเหมือนกัน คำเรียกผลไม้ในภาษาอีสานนั้น หลายชื่อได้ใช้ตามภาษาไทยกลางไปแล้ว เช่น แอปเปิล ซึ่งภาษาลาวจะเรียกว่า "หมากโปม" แต่ภาษาอีสานเรียก "แอปเปิล" ทับศัพท์
  • ภาษาเหนือ: ปกติจะเขียนนำหน้าเป็น "มะ" แต่จะออกเสียงเป็น "หมะ"

แหล่งข่อมูล http://lang4fun.blogspot.com