การพูดภาษาใต้ ตลาด ภาษาใต้ ช้าง ภาษาใต้

30 เมย. 55     8771

 

 

การพูดภาษาใต้ ตลาด ภาษาใต้ ช้าง ภาษาใต้

 

หล้าวๆ  หมายถึงรีบร้อนหลุกหลิก   ประมาณนี้แหละ    หรือหมายถึงเปล่าๆ ก็ได้ เช่นเที่ยวนี้หล้าวเปล่าหมายถึงไม่ได้อะไรเลย  ขาดทุน   ขึ้นอยู่กับประโยคที่มาต่อเรียงด้วย ครับ

เพิ่มเติมครับ ที่คุณ กุลา  บอกไว้ก็ใช่เลย   ประโยคเต็ม คือ เอาแล้วหลาว  หรือ ไปไหนหลาว หมายถึง จะไปไหนอีกหรือ ไม่หยุดพักเลยนะ   และ  จะไปไหนกันต่ออีก ก็ได้  ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสถานการณ์ในตอนน้นด้วย   

ภาษาใต้  ออกเสียง ผิดไปนิดเดียว ความหมายก็เปลี่ยนได้  ขี้นอยู่กับกับการเติมวรรณยุกต์ด้วย  อย่างที่ผมยกมาให้ดูด้านบน    การสะกดคำให้ตรงกับเสียงที่ต้องการสื่อออกมา ผมไม่ถนัด จึงได้เอาสองคำนี้ มาเปรียบเทียบให้ดู

 

ภาษาใต้: หมัน...

หมัน: (ก.) ขยัน, (ว.)ไม่มีลูก 
ตัวอย่าง: หมันอิตายนิ ไปทำหร้ายแต่หัวเช้า 
อ่านว่า: หมัน อิ ตาย นิ ไป ทำ หร้าย แต่ หัว เช้า 
คำแปล: ขยันจังน่ะทำไปไร่แต่เช้า 

หมัน: (ว.) ใช่ 
ตัวอย่าง: มึ๊งว่าหมันบ่าวดำม้ายแรกเดียว 
อ่านว่า: มึ๊ง ว่า หมัน บ่าว ดำ ม้าย แรก เดียว 
คำแปล: นายว่าใช่พี่ดำรึป่าวเมื่อตะกี้

ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็ขอเสนอภาษาใต้อีกห้าคำ

พลัดพรก      เป็นคำกริยา    หมายถึง     หล่นหรือตกลงมาอย่างแรง

                       เช่น น้องMARKYปีนต้นไม้แล้วพลัดพรกลงมา

                      คือ  น้องMARKY ปีนต้นไม้แล้วตกลงมาอย่างแรง

 

โหม      (อ่านว่า ห-ม-โ)         เป็นคำนาม  หมายถึง พวก  กลุ่ม

               เช่น โหมผู้หญิงคณะทรัพย์ฯ น่ารักจังหู้

                       คือ  พวกผู้หญิงคณะทรัพยากรธรรมชาติน่ารักมาก (555..55)

ทั้งเพ, ทั้งเพ้น   เป็นคำวิเศษณ์    ทั้งหมด  ทั้งสิ้น

                     เช่น ที่พูดมาแร็กเดียวนั้นขี้หกทั้งเพ

                       คือ   พูดมาเมื่อตะกี้นี้โกหกทั้งนั้น

เหิ้ด            เป็นคำกริยา รอคอย  คอย

                   เช่น พี่มิกกี้นั่งเหิ้ดอยู่หน้าคณะฯ

                   คือ   พี่มิกกี้นั่งรออยู่หน้าคณะฯ

 

ทำถ้าว      เป็นคำกริยา   ยุ่งเรื่องคนอื่น

                  เช่น   อย่าไปทำถ้าว

             คือ อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น