คำภาษาใต้ >> เที่ยว ภาษาใต้ กิ้งก่า ภาษาใต้ รัก ภาษาใต้

30 เมย. 55     11449

 

 

คำภาษาใต้  >>  เที่ยว ภาษาใต้ กิ้งก่า ภาษาใต้ รัก ภาษาใต้

 

  ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย  ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ   ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน  และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ  ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ 
และสำเนียง  ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์  ลักษณะความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย  บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น   และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย  และมีภาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก   เช่นภาษาถิ่นใต้  ก็มีภาษาสงฃลา  ภาษานคร  ภาษาตากใบ  ภาษาสุราษฎร์  เป็นต้น   ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป  ซึ่งภาษาถิ่นจะเป็นภาษาพูด  หรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียนภาษาถิ่นของไทยจะแบ่งตาม ภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษา นั้นอาศัยอยู่ในภาค ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 4  ถิ่นใหญ่ ๆ  คือ ภาษาถิ่นกลาง  ภาษาถิ่นเหนือ  ภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้

ภาษาใต้ : แพลดๆๆ 
ความหมาย : สกปก ตัวอย่างฝนตกหนักทำให้ดินแพลดๆสกปรกจัง 

ภาษาใต้ : แหยะ 
ความหมาย : กินไม่หมด 

ภาษาใต้ : เหล็กโคน 
ความหมาย : ตะปูเอาเหล็กโคนมาตัวถิ 

ภาษาใต้ : เขี้ยน 
ความหมาย : คือ..ตี..อย่าเล่นเกียร์รถ..ไอ้บ่าว..เดี่ยวพ่อ..เขี้ยน..ให้น่ะ 

ภาษาใต้ : ลักหยบ 
ความหมาย : แอบ 

ภาษาใต้ : รู้แหง 
ความหมาย : รู้จัก,ทราบเรารู้แหงที่เที่ยวของจังหวัดตรังหลายที่

ภาษาใต้ : เหร่อ 
ความหมาย : เหร่อ....มาจาก รื้อ หรือ คุ้ย เช่น หาของไม่เจอ เหร่อ หมดทั้งบ้าน...กะยังไม่พบ
..เข้าใจนะครับ.. 

ภาษาใต้ : เจ็บเบ็ดหัว 
ความหมาย : เป็นอาการปวดศรีษะของคนที่กำลังเคลียด 

ภาษาใต้ : พังเหม 
ความหมาย : ถังเหล็กใส่ยางมอตอยลาดถนนเมื่อใช้หมดมักจะเอามาใส่น้ำใช้พังเหม..ที่เก็บน้ำไว้ใช้อย่าลืมใส่ทรายฆ่าลูกน้ำด้วยน่ะ..จะได้ป้องกัน***้เลือ***อก

ภาษาใต้ : ปางนู 
ความหมาย : หนังสะติ๊ก เช่นไอ้บ่าวเอาปางนูมายิงไก่แกงหวา 

ภาษาใต้ : ชมพู่ 
ความหมาย : ฝรั่ง ตัวอย่าง กินชมพู่กับนําปลาหวาน 

ภาษาใต้ : แรกว่า 
ความหมาย : เมื่อวานตัวอย่างเช่น แรกว่าไม่ได้ทำงาน 

ภาษาใต้ : เมล่อ 
ความหมาย : ไม่ดี ไม่ได้ดั่งใจใช้ให้ไปหยิบหมอน..ดันไปหยิบผ้าห่ม..เมล่อจังห***.. 

ภาษาใต้ : หล๊กหล่ก 
ความหมาย : อาการรีบไม่ดูตาม้าตาเรือ รีบจนซุ่มซ่าม 

ภาษาใต้ : ง๊อกแง็ก 
ความหมาย : โยกคลอน เช่น ฟันซี่นี้ มันง๊อกแง็ก แล้ว หรือแปลว่า ไม่แข๊งแรกก็ได้ประมาณนี้ครับ......... 

ภาษาใต้ : เหยื้อ 
ความหมาย : เนื้อสัตว์ 

ภาษาใต้ : มุ้งมิ้ง 
ความหมาย : ใกล้ค่ำแขบเข่าต่ะมุ้งมิ้งแล้วล่าว 

ภาษาใต้ : ช้อนชี๊ 
ความหมาย : ทัพพีเอาช้อนชี๊มาผัดเร็ว 

ภาษาใต้ : เบ๋ง 
ความหมาย : ไม่ได้อะไรเลย แห้วตลอด 

ภาษาใต้ : รู๊ด 
ความหมาย : ลิปสติก 

ภาษาใต้ : เกือก 
ความหมาย : รองเท้า 

ภาษาใต้ : ตีน 
ความหมาย : เท้า 

ภาษาใต้ : เนียง 
ความหมาย : โอ่ง โอ่งไว้สำหรับใส่น้ำ 

ภาษาใต้ : เตี้ยม 
ความหมาย : เขียง 

ภาษาใต้ : แข้น 
ความหมาย : พยายาม เช่น"แข้นกินเข้าไปสักอื้ด อีได้มีแรง" แปลว่า "พยายามกินเข้าไปซักหน่อย จะได้มีแรง" 

ภาษาใต้ : ขี้เหล้งขี้เท่ง 
ความหมาย : ขี้ริ้วขี้เหร่ รูปชั่วตัวดำ เช่น"ถึงมันอีขี้เหล้งขี้เท่ง มันกะเป็นคนดี" 

ภาษาใต้ : เบร๋อนิ 
ความหมาย : โง่ กว่าคนอื่น 


ภาษาใต้ : ร่าง 
ความหมาย : ทำไมช่วงเธอร่างดีจังเลยไปทำอะไรมา 

ภาษาใต้ : ลัดดาไปช่วยแม่ขายพักที่ตาด 
ความหมาย : ภาษาไต้ 

ภาษาใต้ : อัดโตย 
ความหมาย : เป็นคำอุปธาน จากการเจ็บปวด..
ตัวอย่าง..ใช้ค้อนตีตาปูพลาดไปถูกนิ้วหัวแม่มือ..อัดโตย.แล้วก็สะบัดนิ้วไปมา.. 

ภาษาใต้ : ยำเหม็ด 
ความหมาย : เป็นคำอุทาน ครับ เช่น ยำเหม็ดเมื่อวาน(แรกวา)ไม่ได้ไปงานแต่งพี่.....(ชื่อ) 

ภาษาใต้ : โถม 
ความหมาย : เป็นการ อุทาน ครับ. เช่น โถม เหลือเชื่อนะ ว่า น้ำเยอะขนาดนี้
... แปลว่า ใหญ่ ครับ.... 

ภาษาใต้ : แก๊บๆ 
ความหมาย : รีบ 

ภาษาใต้ : จั๊กกะเดียม 
ความหมาย : อาการจั๊กกะฉี่ สะดุ่ง 

ภาษาใต้ : ชง 
ความหมาย : มั่ว แลบ่าวนี้ต่ะนั่งชงอยู่ 

ภาษาใต้ : ฉาบ 
ความหมาย : แปลว่าเกือบ เช่น เกือบ โดน เกือบตาย เกือบตก 

ภาษาใต้ : ง๊อง 
ความหมาย : เฉื่อยชา ไม่กระฉับกระเฉง ประเภทเดียวกับ เหื่อย ครับ
เช่น น้ำท่วมหนนี้ หมดเนื้อหมดตัว นั่ง ง๊อง เหมือนไก่ตายบาต
ประมาณนี้แหละ ...(ผมยกตัวอย่างนะครับ ไม่ได้ว่าใคร) 
ภาษาใต้ : สีน 
ความหมาย : สีน.....ออกเสียงยาว ซี-อิ้น
หมายถึงตัดหรือเลื่อย ครับ เช่นสีนคอ หรือ สีน ไม้
ส่วนใหญ่ เราใช้เวลาสาบาน เช่น ถ้าไม่เชื่อให้สีนคอ
-------ครับผ๊ม------- 

ภาษาใต้ : เจ็บแบดหัว 
ความหมาย : ปวดหัว 

ภาษาใต้ : แคว็ก 
ความหมาย : ควัก,คว้าน
ตย.แรกวาโบ้เรานั่งแคว็กโลกม่วงกันหรอยอีโย 


ภาษาใต้ : ทำแค็ก 
ความหมาย : ทำเก๊ก ทำพี่แกหรอย 

ภาษาใต้ : หวย 
ความหมาย : โยก 

ภาษาใต้ : ยอน 
ความหมาย : แหย่,ยุแหย่ 

ภาษาใต้ : กรอง 
ความหมาย : กระชอน 

ภาษาใต้ : ต้นโหนด 
ความหมาย : ต้นตาล 

ภาษาใต้ : ทวย 
ความหมาย : สัตว์เล็กๆที่คล้ายแมงป่อง 

ภาษาใต้ : โย๊ะ 
ความหมาย : ทำหรือกิดขึ้นประจำ 

ภาษาใต้ : คร่าว,ถ้า 
ความหมาย : รอ

แหล่งข้อมูล http://www.arrakpaktai.com