วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมื่อน้ำแข็งละลาย

11 เมย. 54     1157

เมื่อน้ำแข็งละลาย

วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมื่อน้ำแข็งละลาย

 

 

        การทดลองนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของระดับน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะ

 

อุปกรณ์

 

 1.  น้ำแข็งก้อน จำนวน 2 ก้อน

2.  ปากกาสำหรับทำเครื่องหมาย

3.  แก้วน้ำพลาสติกชนิดใส จำนวน 2 ใบ

4.  น้ำ

5.  ตลับใส่ฟิล์ม (ภายในบรรจุดิน)วิธีทดลอง

 

 1.  วางตลับฟิล์มลงในแก้วน้ำ เพื่อใช้เป็นตัวแทนของเกาะหรือแผ่นดิน แล้วเติมน้ำลงในแก้วประมาณครึ่งแก้ว

2.  เติมน้ำลงในแก้วใบที่สอง ให้เท่ากับระดับน้ำของแก้วใบแรก

3.  วางน้ำแข็งหนึ่งก้อนลงบนยอดของตลับฟิล์ม (เกาะ) และวางอีกก้อนบนน้ำในแก้วใบที่สอง ทำเครื่องหมายเพื่อ

     บอกระดับน้ำบนแก้วทั้ง 2 ใบ

4.  เมื่อน้ำแข็งทั้งสองก้อนละลายหมดแล้ว ให้ดูปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในแก้วทั้งสองใบ

 

 

วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมื่อน้ำแข็งละลาย

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้น

        น้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ (แก้วใบที่2) ได้แทนที่น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำแข็งละลาย ระดับน้ำเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ในขณะที่น้ำแข็งที่อยู่บนแผ่นดิน (แก้วใบที่1) เมื่อน้ำแข็งละลายและไหลลงไปในน้ำ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น

        การละลายของน้ำแข็งหรือหิมะที่อยู่บนแผ่นดิน เช่น น้ำแข็งบริเวณแอนตาร์ติก้าจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ขณะที่การละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นก้อนน้ำแข็งลอยอยู่ใน น้ำจะไม่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากนัก

 

 

วิทยาศาสตร์ น่ารู้ , การทดลองวิทยาศาสตร์ , การทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ , เมื่อน้ำแข็งละลาย ,  การทดลองวิทยาศาสตร์ เมื่อน้ำแข็งละลาย , ปรากฏการณ์น้ำแข็งละลาย

ที่มา อพวช.