วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำแข็งเต้นรำ

11 เมย. 54     2070

น้ำแข็งเต้นรำ

วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำแข็งเต้นรำ


อุปกรณ์

 

1.  ขวดหรือแก้วทรงสูง

2.  น้ำมันพืช

3.  น้ำแข็งก้อน (อาจใส่สีผสมอาหารลงในน้ำที่ใช้ทำน้ำแข็งจะเห็นได้ง่ายขึ้น)

 

วิธีทำ

 

1.  เติมน้ำมันลงในแก้ว

2.  ใส่น้ำแข็งก้อนลงในแก้ว น้ำแข็งจะลอยอยู่ในน้ำมัน

3.  สังเกตเมื่อน้ำแข็งละลาย

 

 

วิทยาศาสตร์น่ารู้ การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำแข็งเต้นรำ

 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้น

 

       กิจกรรมนี้เป็นการอธิบายเรื่องความหนาแน่น โดยความหนาแน่นเป็นค่าที่ได้จากน้ำหนักมวลต่อปริมาณ เช่นน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรมีน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นความหนาแน่นเท่ากับ1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อกลายเป็นน้ำแข็งจะมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่า

          เมื่อ คุณใส่วัตถุใดๆลงในของเหลวจะมีแรง 2 ตัวกระทำต่อวัตถุนั้น ได้แก่ แรงโน้มถ่วงที่จะดึงวัตถุนั้นลง และแรงยกตัวที่จะดันวัตถุนั้นขึ้น วัตถุนั้นจะลอยหรือจมในของเหลวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นโดย ?วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวจะลอยแต่ถ้าความหนาแน่นมากกว่าของเหลวจะจม? น้ำแข็งและน้ำมันพืชมีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน (ประมาณ 920 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดังนั้นน้ำแข็งจะลอยปริมอยู่ในน้ำมันพืชแต่เมื่อน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำที่ มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันดังนั้นหยดน้ำจะจมลงโดยดึงน้ำแข็งลงมาด้วยในตอน แรกแต่เมื่อหยดน้ำหลุดจากน้ำแข็งแล้วจมลง ขณะที่ก้อนน้ำแข็งจะลอยกลับขึ้นไปที่ผิวหน้าอีกครั้ง

 

 

วิทยาศาสตร์ น่ารู้ , การทดลองวิทยาศาสตร์ , การทดลองวิทยาศาสตร์น่ารู้ , น้ำแข็งเต้นรำ , วิธีทําน้ำแข็งเต้นรำ , การทดลองวิทยาศาสตร์ น้ำแข็งเต้นรำ , การทดลองน้ำแข็งเต้นรำ

ที่มา อพวช.